28 oktober 2020 – Årsmöte 2020

14 – 15: Eurowind & Vestas generationsväxlar gamla vindkraftverk

15 – 16: Årsmöte Skånes Vindkraftsakademi 2020

Eurowind

Teknikutvecklingen av vindkraftverk går i snabb takt. Sedan flera år tillbaka har Eurowind generationsväxlat vindparker i Danmark och Tyskland. Även i Sverige ser vi nu potential för en generationsväxling. Det finns dock utmaningar som vi gemensamt behöver tackla för att möjliggöra att en sådan utveckling sker på ett effektivt sätt. En effektiv övergång från gamla till moderna vindkraftverk är nödvändig för att säkerställa en elförsörjning i Skåne som möter framtida behov.

Talare

Klas Lomberg, Country Manager & Marlene Krolovitsch, Assisterande Projektledare


Vestas

Vestas har i flera år arbetat aktivt för att, med kunden i fokus, ta fram olika lösningar för framtida drift av existerande verk. I den processen har vi arbetat med renovering, utbyte av turbiner, rotoruppgradering, 2nd hand turbiner och andra former av repowering. Varje projekt är individuellt anpassat och baserat på kundens investeringsmöjlighet.

Talare

Mats Ivarsson, Service Business Development Manager