Välkommen att kontakta verksamhetsledaren om du har frågor om våra projekt, eller förslag på samarbeten, seminarieämnen eller frågor om något evenemang. 

Aktiviteter

Julmingel 14 december 2018: Glögg, lussebullar och Energiewende

Information kommer inom kort!

Seminarium 30 november 2018: Vindkraft till havs & regional näringslivsutveckling

Samtal mellan Tanja Tränkle, OffshoreVäst/RISE och Göran Loman, PhD Vattenfall. Se här!

Seminarium 10 oktober 2018: senaste i vindkraftsjuridiken!

Se här!

Sommaravslutning och studiebesök 12 juni 2018 hos EWP i Landskrona

Se här!

Seminarium 8 maj: Lokala energisystem i Simris

Seminarium om E.ON:s lokala förnybara nät i Simris. Se här!

Seminarium 13 april 2018: Repowering – hinder och möjligheter

Seminarium 13 april i Malmö om repowering i vindkraften. Johan Hammarqvist, kommunikationschef Eolus Vind berättar om deras repoweringprojekt Täppeshusen, Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening berättar under rubriken Sveriges bästa vindlägen?, Jakob Economou och Per Persson, Energikontoret Skåne/Skånes vindkraftsakademi, presenterar sin broschyr om hinder och möjligheter med repowering och Eva Sjögren, ENERCON och Runa Tidemand Wedervang, Vestas berättar hur respektive bolag arbetar med repowering. Fullbokat.

Julmingel och inspirationsföreläsningar 19 december 2017: Samsö och Simris – är framtiden här!?

Julmingel i Malmö och inspirationsföreläsningar om Samsö och Simris. Mer info här!

Seminarium 10 november 2017: Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Seminarium i Trelleborg om havsbaserad vindkraft och möjligheterna till näringslivsutveckling. Se programmet här!

Årsmöte 13 oktober 2017

Årsmöte i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler 13/10 2017 med bl a inspirationsföreläsning av Pascal Rubin om Winfoor och deras innovativa rotorblad.

Seminarium 20 september 2017: Mot 100% förnybart – med bibehållen lönsamhet

Intäkterna för vindkraftsproducenter fortsätter att falla. Trots förlängt elcertifikatsystem går inte priserna upp. Vilka möjligheter finns för kommuner och företag att gå mot 100% lokal förnybar kraft utan att riskera stora intäktstapp? Seminarium med Mia Bodin och Fredrick Bodecker, Bodecker Partners samt Claes Jeppsson, ENERCON.

Sommaravslutning 22 juni 2017: båttur till Lillgrund vindkraftpark

Ytterligare info och anmälan här!

Föreläsning 12 maj 2017: Vindkraften, fåglar och fladdermöss

Föreläsning av forskaren Martin Green, Biologiska institutionen Lunds universitet. E.ON stod för lokal och fika.

Seminarium 19 april 2017: Vindkraften – möjligheter och utmaningar för Skånes kommuner

Stort halvdagsseminarium med sju talare, nationella vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek var på plats och över 40 personer i publiken. Sju av Skånes kommuner fanns representerade. Föreläsningen handlade om allt från fysisk planering för vindkraft och tillståndsprocessen via teknikutveckling och möjligheter med repowering till möjligheter med havsbaserad vindkraft. Genomfördes med stöd av Malmö stad.

Julmingel och inspirationsföreläsning 14 december 2016

Skånes vindkraftsakademi, Biogas Syd, Malmö Cleantech City och Solar Region Skåne bjöd in sina respektive nätverk för ett julmingel – glögg, juligt fika, nya intressanta kontakter och en inspirationsföreläsning av Sören Andersson om människan, klimatet och förnyelsebar energi.

Föreläsning 29 november 2016: Till Havs

Tisdagen 29 november på Naturum i Kristianstad Vattenriket berättade projektledare i Till havs! Heidi Laine Lundgren om planeringen av två stora havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore och Taggen, vad de kommer att innebära för närområdet och hur man framgångsrikt jobbar kring kommunikationen.

Föreläsning 11 oktober 2016: Anmärkningar vid slut- och garantibesiktningar av vindkraftsentreprenader – Jonas Mårtensson, BayWa r.e. Scandinavia AB

Föreläsning i samband med årsmötet på Minc i Malmö.

Projekt

BEA-APP (Baltic Energy Areas)

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective är ett InterReg-projekt som handlar om att förbättra den fysiska planeringen för förnyelsebar energi för regioner runt Östersjön. Mer info här!

Informationsspridning Havsbaserad vindkraft

Projektet avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till en utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster. Genomförs av Skånes vindkraftsakademi med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och medfinansiering av RISE. Mer info här!

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi. Mer info här!

Repowering – hinder och möjligheter

Projektet fokuserar på att samla ihop erfarenheter från vindkraftsägare, projektörer och berörda tillståndsmöjligheter för att se vilka hinder och möjligheter som finns för potentiella generationsskiften av redan etablerade vindkraftverk. Mer info här!

Repowering – potential och kunskapsspridning

Projektet syftar till att bidra till att nya generationens vindkraft byggs ut på ett hållbart vis; väl förankrat och väl lokaliserat och baserat på god kompetens, fakta och aktuell kunskap. Projektets mål är att föra dialog och sprida kunskap till Skånes kommuner om behovet av och potentialen med repowering i vindkraften i syfte att de ska jobba aktivt för att få till stånd repowering. Konkret mål: besöka minst 15 kommuner. Samtliga 33 ska nås av informationen.

Vindkraftsstudie för Skåne

Vi bistår Länsstyrelsen Skåne med vindkraftskompetens för deras potentialstudie för vindkraft som är en del av deras arbete med kommande Klimat- och Energistrategi. Mer info här!