Välkommen att kontakta verksamhetsledaren om du har frågor om våra projekt, eller förslag på samarbeten, seminarieämnen eller frågor om något evenemang. 

Aktiviteter

Julmingel och inspirationsföreläsningar: Samsö och Simris – är framtiden här!?

Julmingel i Malmö och inspirationsföreläsningar om Samsö och Simris. Mer info här!

Seminarium 10 november 2017: Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Seminarium i Trelleborg om havsbaserad vindkraft och möjligheterna till näringslivsutveckling. Se programmet här!

Årsmöte 13 oktober 2017

Årsmöte i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler 13/10 2017 med bl a inspirationsföreläsning av Pascal Rubin om Winfoor och deras innovativa rotorblad.

Sommaravslutning 22 juni 2017: båttur till Lillgrund vindkraftpark

Ytterligare info och anmälan här!

Föreläsning 12 maj 2017: Vindkraften, fåglar och fladdermöss

Föreläsning av forskaren Martin Green, Biologiska institutionen Lunds universitet. E.ON stod för lokal och fika.

Seminarium 19 april 2017: Vindkraften – möjligheter och utmaningar för Skånes kommuner

Stort halvdagsseminarium med sju talare, nationella vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek var på plats och över 40 personer i publiken. Sju av Skånes kommuner fanns representerade. Föreläsningen handlade om allt från fysisk planering för vindkraft och tillståndsprocessen via teknikutveckling och möjligheter med repowering till möjligheter med havsbaserad vindkraft. Genomfördes med stöd av Malmö stad.

Julmingel och inspirationsföreläsning 14 december 2016

Skånes vindkraftsakademi, Biogas Syd, Malmö Cleantech City och Solar Region Skåne bjöd in sina respektive nätverk för ett julmingel – glögg, juligt fika, nya intressanta kontakter och en inspirationsföreläsning av Sören Andersson om människan, klimatet och förnyelsebar energi.

Föreläsning 29 november 2016: Till Havs

Tisdagen 29 november på Naturum i Kristianstad Vattenriket berättade projektledare i Till havs! Heidi Laine Lundgren om planeringen av två stora havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore och Taggen, vad de kommer att innebära för närområdet och hur man framgångsrikt jobbar kring kommunikationen.

Föreläsning 11 oktober 2016: Anmärkningar vid slut- och garantibesiktningar av vindkraftsentreprenader – Jonas Mårtensson, BayWa r.e. Scandinavia AB

Föreläsning i samband med årsmötet på Minc i Malmö.

Projekt

BEA-APP (Baltic Energy Areas)

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective är ett InterReg-projekt som handlar om att förbättra den fysiska planeringen för förnyelsebar energi för regioner runt Östersjön. Mer info här!

Informationsspridning Havsbaserad vindkraft

Projektet avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till en utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster. Genomförs av Skånes vindkraftsakademi med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och medfinansiering av RISE. Mer info här!

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi. Mer info här!

Repowering – hinder och möjligheter

Projektet fokuserar på att samla ihop erfarenheter från vindkraftsägare, projektörer och berörda tillståndsmöjligheter för att se vilka hinder och möjligheter som finns för potentiella generationsskiften av redan etablerade vindkraftverk. Mer info här!

Vindkraftsstudie för Skåne

Vi bistår Länsstyrelsen Skåne med vindkraftskompetens för deras potentialstudie för vindkraft som är en del av deras arbete med kommande Klimat- och Energistrategi. Mer info här!