Havsbaserad vindkraft i södra Sverige – mycket mer än bara el! Broschyr framtagen av Skånes vindkraftsakademi i samarbete med OffshoreVäst, RISE och med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

 

Befintliga parker

I Skåne finns en havsbaserad vindkraftspark: Lillgrund. Den ligger i Öresund, strax söder om Öresundsbron. Parken består av 48 vindkraftverk med en installerad effekt på  2,3 MW. Parken producerar 323 000 MWh eller tillräckligt för att förse mer än 60 000 hem (á 5000 kWh) med el.

Läs mer om Lillgrund på Vattenfalls hemsida.

I Sverige finns totalt sex havsbaserade vindkraftparker, dessa redovisas i tabellen nedan. Lillgrund stod för nästan 60 % av elproduktionen från svenska vindkraftverk till havs.

Namn Drifttagen Antal verk Installerad effekt, MW Produktion 2013 MWh
Lillgrund 2008 48 110,4 323000
Bockstigen 1998 5 2,8 5000
Utgrundet 1 2000 7 10,4 33000
Vindpark Vänern 2010 10 30 0
Yttre Stengrund 2001 5 10 14000
Kårehamn 2013 16 48 Beräknad prod: 180000
Totalt   91 211,6 555000
Källa: Energimyndigheten ER 2014:16

Planerade parker

I havet kring Skåne finns det 2 vindkraftsparker som har blivit godkända att byggas:

Kriegers Flak planeras söder om Trelleborg och innehåller 128 vindkraftverk.  Parken beräknas producera 2 000 000 MWh eller tillräckligt att förse 400 000 hem (á 5000 kWh) med el. Läs mer på Vattenfalls hemsida.

Taggen planeras på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner. Den planeras innehålla 60-83 vindkraftverk. Parken beräknas producera 1 000 000 MWh eller tillräckligt att förse 200 000 hem (á 5000 kWh) med el. Läs mer på vindparkens hemsida.

I Sverige finns ytterligare fem havsbaserade vindkraftparker som har fått tillstånd att byggas: Storgrundet, Stora Middelgrund, Utgrundet II, Trolleboda samt Vindkraftparken vid Stenkalles grund Vänern.

Ytterliggare fem parker har ansökt om byggtillstånd: Blekinge Offshore, Finngrundet, Kattegatt Offshore, Södra Midsjöbankarna och Vindplats Göteborg.

Varför byggs det inte mer?

Anledningen till att vindkraftsparkerna inte byggs idag grundar sig främst i kostnadsläget. Det är för dyrt att bygga havsbaserad vindkraft.

En havsbaserad vindkraft-kWh kostar ca 100 öre att producera och är ungefär dubbelt så dyr som en landbaserad-kWh. Ersättningen i juni 2014 för 1 kWh var 45 öre. Energimyndigheten bedömer inte att fler havsbaserade vindkraftsparken kommer att byggas i svenska vatten om inte kostnadsläget ändras.

Det finns sju vindkraftparker som har tillstånd att byggas, och dessa tillstånd gäller i sju år (tio år för Taggen). Några av tillstånden håller på att löpa ut och vindkraftsprojektören måste då ansökan om förlängda byggtillstånd.

Läs mer om kostnader kring havsbaserad vindkraft i Energimyndighetens rapport ”Produktionskostnadsbedömning för vindkraft i Sverige”.

Läs mer om havsbaserad vindkraft på Energimyndighetens hemsida.

Källa: ER 2014:16 av Energimyndigheten