Styrelsen

 2018/2019

Ordförande Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)
Vice ordförande Martin Holmén (Kristianstad kommun)
Kassör Kent Lundgren (privatperson)
Sekreterare Claes Jeppsson (ENERCON)
Ledamöter Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
Lars Borisson (E.ON)
Karl Magnus Adielsson (Region Skåne)
Anna Evander (Energikontoret Skåne)
 Suppleanter Per Eriksson (privatperson)
Ole Öystein Bakke (ReNuTec Solutions)
Marcus Larsson (Energikontoret Skåne)

 

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2018-2019 ingår:

– Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du maila jakob.economou@kfsk.se

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
jakob.economou@kfsk.se
Post: Box 1696, 221 01 Lund,
Besök: Gasverksagatan 3A, Lund