Styrelsen

 2016/2017

Ordförande Håkan Samuelsson (Region Skåne)
Vice ordförande Carl-Adam von Arnold (Power Supply Partner)
Kassör Åsa Olsson (Kommunförbundet Skåne)
Sekreterare Anette Blücher (E.ON)
Ledamöter Martin Holmén (Kristianstad kommun)
Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
 Suppleanter Tomas Sjödahl (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
Kent Lundgren (Privatperson)
Per Eriksson (Privatperson)

 

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2016-2017 ingår:

– Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Hans Meynert, privatperson

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du maila jakob.economou@kfsk.se

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
jakob.economou@kfsk.se
Post: Box 1696, 221 01 Lund,
Besök: Gasverksagatan 3A, Lund