Styrelsen

 2019/2020

Ordförande Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)
Vice ordförande Anna Evander (Energikontoret Skåne)
Kassör Kent Lundgren (privatperson)
Sekreterare Ole Öystein Bakke (ReNuTec Solutions)
Ledamöter Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
Fredrik Andrén Sandberg (E.ON)
Eva Sjögren (ENERCON)
Karl Magnus Adielsson (Region Skåne)
 Suppleanter Marcus Larsson (Energikontoret Skåne)
Håkan Wallin (BayWa r.e.)

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2018-2019 ingår:

– Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du maila jakob.economou@kfsk.se

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
jakob.economou@kfsk.se
Post & besök: Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund