Styrelsen

 2017/2018

Ordförande Cecilia Thapper (Energikontoret Skåne)
Vice ordförande Martin Holmén (Kristianstad kommun)
Kassör Åsa Olsson (Kommunförbundet Skåne)
Sekreterare Anette Blücher (E.ON)
Ledamöter Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
Claes Jeppsson (ENERCON)
Peter Askman (Region Skåne)
Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)
 Suppleanter Kent Lundgren (Privatperson)
Per Eriksson (Privatperson)
Ole Öystein Bakke (ReNuTec Solutions)

 

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2016-2017 ingår:

– Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du maila jakob.economou@kfsk.se

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
jakob.economou@kfsk.se
Post: Box 1696, 221 01 Lund,
Besök: Gasverksagatan 3A, Lund