2011

Statistik

Elåret 2011 (Svensk Energi)

Åsikter

Vindkraft i Skånes kommuner (Christian Bladh Examensarbetet.)

2010

Statistik

Elåret 2010 (Svensk Energi)

Hur mycket vindkraft?

Klimatmål för Skåne (Länsstyrelsen)

Vindkraftens påverkan

Vindkraften i sikte – Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft? (Svensk Vindenergi)

Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs (Vindval)

2008

Erfarenheter av vindkraftsetableringar (Vindval)

Vindkraft för eget bruk (Roger Fredriksson)

Sidor: 1 2 3