2007

Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020  (Energimyndigheten)

2006

Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land (Länsstyrelsen)

2003

Vindkraft i Skåne – analys och konsekvenser av olika scenarier (Länsstyrelsen)

Sidor: 1 2 3