Ordförande

Håkan Samuelsson, Region Skåne

Vice ordförande

Carl-Adam von Arnold, Power Supply Partner

Sekreterare

Anette Blücher, E.ON

Kassör

Åsa Olsson, Energikontoret Skåne

Ledamöter

Anders Elmqvist, Serviceförvaltningen Malmö stad

Martin Holmén, Kristianstad kommun

Suppleanter (Turordnade)

Tomas Sjödahl (Serviceförvaltningen, Malmö stad)

Kent Lundgren (privatperson)

Per Eriksson (privatperson)

Revisorer

Christian Röder (privatperson)

Olof Blomqvist (privatperson)

Valberedning

Anna Tibbelin (Energikontoret Skåne)

Jon Andersson (Lunds kommun)

Hans Meynert (privatperson)