HåkanÄnnu ett händelserikt verksamhetsår med Skånes vindkraftsakademi är snart till ända. För mig som ordförande har det varit lärorikt, spännande och intressant. Vi har sett flera nya medlemmar tillkomma och de bidrar med insikter och goda idéer. Behovet av en öppen dialog om vindkraft har inte minskat även om utbyggnadstakten gjort det.

Under året har vi arrangerat en rad seminarier om så skilda ämnen som fladdermöss och garantibesiktningar. Vi är övertygade om vikten av samtalets betydelse när det kommer till att hantera viktiga samhällsutmaningar. Skånes vindkraftsakademi kommer att fortsätta dialogen om vindkraften i Skåne. Vi kommer att göra det i form av kunskapshöjande seminarier, nya projekt och publikationer. Vi vet nämligen att varje svår fråga har ett enkelt svar – som är fel.

 

Vänliga hälsningar

/Håkan Samuelsson

 

Läs programmet för nästa arrangemang 20 september här!