Verksamhetsrapport 2016-2017

Valberedningens förslag till styrelse 2017-2018

Årsredovisning 2016-2017

Revisionsberättelse

Årsmötet äger rum fredagen 13 oktober 10.00-12.00 på fjärde våningen, Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a i Lund. Fika på plats från 9.30. Är ni medlem alternativt vill bli och vill vara med på årsmötet? Se program och anmäl er här!