Seminarium tisdag 8 maj

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up.

 

Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus på elnät och distribution? Vad kan vi lära oss från det unika EU-pilotprojektet Simris, som under perioder är ett helt vind & sol självförsörjande lokalt energisamhälle?

 

Eventet är ett samarrangemang med Energikontoret Skåne samt föreningarna Hållbart byggande i syd, Solar Region Skåne och Skånes Vindkraftsakademi.

 

Mer information om projektet i Simris hittar du här: eon.se/framtidenarlokal

 

Medverkande

Jan-Eric Olsson och Stina Albin, EON.

 

Tid Måndagen 8 maj  kl 15-16.30

Plats E.ON, Nobelvägen 66 (kan flyttas till Carl Gustafs v 1), Malmö

Pris & Anmälan För medlemmar i Skånes vindkraftsakademi, Solar Region Skåne och/eller Hållbart byggande i syd är det kostnadsfritt, 150 kr för icke-medlemmar. Anmäl er till info@hbsyd.se senast 4/5!

 

Program

15:00 Välkommen!

15:10 Framtidens Energisystem

15:25 Simris – ett lokalt energisystem utifrån lokala förutsättningar (vind/sol).

15:55 Rundvandring i Simris – med virtual reality-glasögon! Hur långt från byn finns anläggningen? Hur ser battericontainer/lagerlösning ut? Hur komplext är ett sådant system?

15:55 Fika & mingel

16:30 Avslut