Kapacitetsbrist, SE4 och lokal vindkraft

15 april arrangerade Skånes vindkraftsakademi ett populärt webbinarium. Här kan ni se i efterhand; https://vimeo.com/408287781 Intro av moderator Marcus Larsson, Energikontoret Skåne 0:00:10 – Kruno Kuljis, Modity Energy Trading 0:13:20 – Johanna Barr, Power Circle 0:54:00 – Richard Ogiewa, ENERCON 1:33:00 – avslutande paneldiskussion 2:08:49 Vill ni ha Richard Ogiewas (ENERCON) presentation så går det […]

EXPERTPANELEN #6

I Expertpanelen #6 har vi frågor om SE 4, produktionsunderskott, kapacitetsbrist i stamnätet och framtida visioner – tre svarar från sina respektive perspektiv: Håkan Wallin, VD BayWa r.e. Scandinavia, Kruno Kuljis, Chef Fysisk handel, Modity Energy Trading AB samt Martin Ranlöf, Nätutveckling, Områdesansvarig Syd, Svenska Kraftnät. Hur ser ni på elproduktionsunderskottet i SE 3 SE […]

Bilder från seminariet Havsbaserad vindkraft skapar möjligheter för kommun och näringsliv, Grand Hotell i Lund 10 mars 2020.

Bl.a. talade Mårten Thorsén, Energimyndigheten om Energimyndighetens strategi för 100 % förnybar elproduktion 2040 och deras syn på havsbaserad vindkraft; se hans presentation här nedan; Läs mer om projektet Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft här! När rapporten är klar så skickar vi även ut den i Skånes vindkraftsakademis nyhetsbrev.

EXPERTPANELEN #5

Vi har ett stort underskott i elproduktion i södra Sverige, i synnerhet i prisområde 4. För att få till storskalig elproduktion nära konsumtionen så talar allt för att vi står inför en utbyggnad av havsbaserad vindkraft – full aktivitet råder där många olika aktörer planerar för fullt! I Expertpanelen #5 lägger vi fokus på havsbaserad […]

Studieresa till Tyskland 19-20 mars

Havsbaserad vindkraft skapar möjligheter för kommun och lokalsamhälle I samverkan med Energimyndigheten genomför just nu Svensk vindkraftförening projektet ”Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”. Med stöd från Region Skåne kan även vi sprida erbjudandet om en studieresa till Tyskland 19-20 mars här. Pris 1950 kr/person Priset inkluderar: Minibuss för alla transporter, färjeavgifter, 1 övernattning i […]

Expertpanelen #4

Skånes befolkning ökar och elanvändningen ökar allteftersom transportsektorn och industrin elektrifieras. Svensk vindkraft snurrar för högvarv och den planerade utbyggnaden, som främst hamnar i norr, kommer att mer än dubbla landets vindkraftsproduktionen på fyra år. Men medan moderna vindkraftverk blir allt större och effektivare, blir Skånes befintliga vindkraft allt äldre och ytorna mellan gårdarna ser […]

EXPERTPANELEN #3

Två experter (denna gång representanter från universitet samt branschorganisation) reflekterar över tre påståenden utan att ha sett varandras svar. Här svarar Sara Fogelström – koordinator för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum och Tomas Hallberg – Projektledare på Svensk Vindenergi. Samtidigt som vi är på god väg att ställa om vårt energisystem till förnybart så pågår en elektrifieringstrend […]

Nyvald styrelse 20191021

På årsmötet 21 oktober valdes en ny styrelse för Skånes vindkraftsakademi – läs om styrelsen här: ORDFÖRANDE Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne Sandra Johanne arbetar på Länsstyrelsen Skåne med strategiska frågor för att i länet uppnå planeringsmässiga förutsättningar inom den nationella planeringsramen för vindkraft. Det innefattar bl.a. att inför arbetet med den nya Klimat- och […]

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
rosa.sundin@kfsk.se
Post & besök: Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund