I samband med att Vindvals syntesrapporter (2011 och 2012) om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur, har de publicerat flera filmer som beskriver rapporternas innehåll. Vindvals hemsida når du här.

Fåglar och fladdermöss

 • Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (2 min) –>
 • Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (21 min) –>

Människors intressen

 • Vindkraftens påverkan på människors intressen del 1 (7 min) –>
 • Vindkraftens påverkan på människors intressen del 2 (6,5 min) –>

Ljud

 • Forskning runt ljud, människa och vindkraft (4 min) –>
 • Vad är ljud? (4,5 min) –>
 • Vindkraftljudet (5 min) –>
 • Att bo nära vindkraftverk (4 min) –>

Havsbaserat

 • Havsbaserad vindkraft – miljöeffekt på fiskar (5,5 min) –>
 • Havsbaserad vindkraft – miljöeffekt på djur och växtliv (5 min) –>

Juridisk prövning

 • Juridisk prövning av vindkraft (7,5 min) –>

Småskalig vindkraft

 • Miniverk –>
 • Gårdsverk –>
 • Byggnadsmonterade verk –>
 • Självförsörjning –>

Svensk Vindkraftförening har tagit fram dessa fyra filmer om olika typer av småskalig vindkraft. 

Hinderbelysning

Rabbalshede Kraft har, i samarbete med Stena Renewable, genomfört ett test av högintensiv hinderbelysning på Huds Moar i Tanums Kommun. Rabbalshede Krafts hemsida når du här