Styrelsen

 2020/2021

Ordförande Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)
Vice ordförande Eva Sjögren (ENERCON)
Kassör Anna Evander (Energikontoret Skåne)
Sekreterare Ole Öystein Bakke (ReNuTec Solutions)
Ledamöter Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)
Fredrik Andrén Sandberg (RWE Renewables)
Karl Magnus Adielsson (Region Skåne)
Kent Lundgren (Privat)
 Suppleanter Marcus Larsson (Vestas)
Håkan Wallin (BayWa r.e.)

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2020-2021 ingår:

– Anna Tibbelin, Sustainable Business Hub (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du kontakta ordföranden Sandra Johanne Selander via: sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se

Samarbetspartners

Huvudsponsorer

Projektsponsorer

Projektsponsorer: Region Skåne, Energimyndigheten

Skånes vindkraftsakademi
Org. nr: 802447-8946
rosa.sundin@kfsk.se
Post & besök: Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund