På Vindlov.se finns information om lagar och riktlinjer för olika typer av vindkraftverk. 

  • Miniverk –>
  • Gårdsverk –>
  • Medelstora anläggningar –>
  • Stora anläggningar –>
  • Vindkraftverk i svenskt vatten –>
  • Vindkraftverk i svensk ekonomisk zon –>