Vilket vindkraftverk ska man välja, och hur ska man placera det för att satsningen skall bli lönsam? Ja, detta kräver en hel del kunskap och finurlighet eftersom vi navigerar i en ung marknad i snabb utveckling. Därtill är vindens beteende i terräng och runt hinder är mer komplicerat än lekmannen ofta tror.

Nya skatteregler för mikroproducerad el  –>

Filmer om småskalig vindkraft

Svensk Vindkraftförening har tagit fram fyra filmer om olika typer av småskalig vindkraft.

  • Miniverk –>
  • Gårdsverk –>
  • Byggnadsmonterade verk –>
  • Självförsörjning –>

 

Vilka regler som gäller för de olika verken hittar du här.

Tester och guider

Svensk Vindkraftförening har en marknadsöversikt över svenska tillverkare. Den uppdaterades 2014.

Takmonterade vindkraftverk analyserade av Boston Museum of Science.

Nätverket för vindbruksidor om småskalig vindkraft.

I Storbritannien finns mer erfarenhet av småskalig vindkraft än i Sverige. Man har gjort många installationer i olika typer av miljöer, vilka testats och utvärderats i olika forskningsprojekt. Rapporterna nedan är en bra introduktion till den som är intresserad av småskalig vindkraft.

Warwick Wind Trials final report (utvärdering av 29 takmonterade små vindkraftverk)

 

Energy Saving Trust har gjort en skrift vad man ska tänka på vid inköp av småskalig vindkraft. 

Carbon Trust Small-scale wind energy – Policy insights and practical guidance (en sammanfattning för den som är novis inom vindkraft)

  • Rapport för politiker och andra intresserade –>
  • Teknisk rapport för den med ingenjörsbakgrund eller motsvarande –>

 

Energimyndigheten har en sida för den som funderar på att producera el från mindre vindkraftverk. 

Vilka frågor bör man som konsument ställa?

Det kan upplevas som svårt att vet vad som är viktigt att tänka på vid köp av ett litet vindkraftverk. I ENKLAV-broschyren på sista sidan hittar du frågor som kan vara bra att få svar på.

Malmö stads erfarenheter

I Malmö gjordes sommaren 2009 ett försök att handla upp små verk för en demonstrationsanläggning i ett gott vindläge, där det ansågs att småskalig vindkraft hör hemma. Mindre bra exempel på småskalig vindkraft åstadkoms, och Malmö stads utvärdering blev att det behövs ett antal riktigt goda exempel, innan marknaden är mogen för snurror i mindre lönsamma vindlägen och nya vindkraftverk planeras för utvärderingsprojekt.

Vindkraftverk på plats

(Sydsvenska Dagbladet, 20090403)

Nytt vindkraftverk tappade vingarna

(Skånska Dagbladet, 20091104)

Ojämn belastning knäckte vingarna

(Skånska Dagbladet, 20100130)

Malmö gör nytt försök med vindkraftverk

(Skånska Dagbladet 20110721)

I ett försök att nå de mest seriösa leverantörerna, har Malmö Stad och Skånes vindkraftsakademi tillsammans med experter på småskalig vindkraft tagit fram en Kravspecifikation.

Småskalig vindkraft kan dock i det långa loppet fylla en viktig funktion som en medvetandegörande symbol för klimatomställningen.