2018

Vid slutet av 2018 hade Skåne 477 vindkraftverk enligt Energimyndighetens statistik. Dock blev det totalt sett två färre verk i länet jämfört med 2017. Fortfarande 2018 hade sju kommuner av Skånes 33 inga vindkraftverk alls. Nya vindkraftverk tillkom i Ängelholm och Simrishamn under 2018.

Vindkraft i Skåne 2018

Antal verk i Skåne: 430

Installerad effekt: 623 MW

2016

Vid slutet av 2016 hade Skåne 430 vindkraftverk med en installerad effekt på 608 MW. Skåne har femte mest installerad effekt bland alla svenska län. Du kan ladda ner Energimyndighetens Vindkraftsstatistik 2016 här.

Vindkraft i Skåne 2016

 • Antal vindkraftverk: 430
 • Installerad effekt: 608 MW

Flest vindkraftverk finns i Kristianstad, tätt följt av Malmö och Eslöv. Det finns 34 verk fler i Skåne jämfört med året innan. Nya verk har framförallt tillkommit i Helsingborg och i Kristianstad.

2015

Vid slutet av 2015 hade Skåne 396 vindkraftverk med en installerad effekt på 522 MW. Skåne har femte mest installerad effekt bland alla svenska län. Skåne ligger på en fjärde plats av Sveriges alla län vad gäller produktion från vindkraft med 1,5 TWh. Du kan ladda ner Energimyndighetens Vindkraftsstatistik 2015 här.

Vindkraft i Skåne 2015

 • Antal vindkraftverk: 396
 • Installerad effekt: 522 MW
 • Produktion 2015: 1,5 TWh

Flest vindkraftverk finns i Malmö, tätt följt av Eslöv och Kristianstad. Det finns 1 verk mindre i Skåne jämfört med året innan. Nya verk har tillkommit i Höganäs, Landskrona, Malmö, Svalöv och Trelleborg.

2014

Vid slutet av 2014 fanns det 397 vindkraftverk i Skåne län – en ökning från år 2013 då det fanns 386 vindkraftverk. De större vindkraftverk som tillkommit har byggts i Kristianstad kommun (4 st, totalt ca 6 MW), Svalövs kommun (2 st, totalt 4 MW) Tomelilla kommun (1 st, 2,3 MW) samt i Osby kommun (1 st, 2 MW). Skåne är fortfarande på tredjeplats i länsrankingen både vad det gäller antal verk, installerad effekt och årsproduktion. Detta enligt Energimyndighetens årliga sammanställning av vindkraft i Sverige.

Vindkraft i Skåne 2014

 • Antal vindkraftverk: 397
 • Installerad effekt: 512 MW
 • Produktion 2014: 1,32 TWh

Totalt i Sverige fanns 5 097 MW vindkraft vid slutet av 2014, och årsproduktionen var drygt 11 TWh el. Vindkraften i landet ökade under 2014 mer än något tidigare år, räknat i installerad effekt. Den svenska vindkraften som installerades under 2013 och 2014 ägs till ca 40 % av bolag som huvudsakligen sysslar med vindkraft och traditionella energibolag äger ca 30 %.

Läs mer om vindkraftsstatistiken för 2014 här.

2013

2013 hade Skåne län 386 vindkraftverk med en installerad effekt på knappt 498 MW. Skåne har näst mest installerad effekt bland alla svenska län, men på en tredjeplats när det kommer till hur mycket dessa vindkraftverk producerar. Vindkraftverken i Västra Götaland är både fler och har en större produktion. Vindkraftverken i Västerbotten är inte fler och har en lägre installerad effekt, men producerar mer. Du kan läsa mer om rankingen som Energimyndigheten har gjort här.

Skåne

 • Antal vindkraftverk: 386
 • Installerad effekt: 498 MW
 • Produktion 2013: 1,13 TWh

Skåne län har knappt 12 % av den installerade effekten i Sverige 2013 och står för drygt 11 % av elproduktionen från vindkraft. Knappt 15 % av alla svenska vindkraftverk står i Skåne.

Flest vindkraftverk finns i Malmö, tätt följt av Eslöv. Det finns 9 fler verk i Skåne jämfört med året innan. Nya verk har tillkommit i Helsingborg, Höganäs, Hörby, Sjöbo och Svalöv.

2012

2012 hade Skåne län 377 vindkraftverk med en installerad effekt på knappt 490 MW. Länet har därmed näst mest installerad effekt bland alla svenska län, störst installerad effekt finns i Västra Götaland.  Totalt produceras 1 180 GWh el från vindkraft, jämfört med 1 083 GWh under 2011.

Skåne län har därmed nästan 14 % av den installerade effekten i Sverige år 2012 och 16,5 % av den totala elproduktionen från vindkraft. År 2011 hade Skåne län över 16 % av den installerade effekten och 17,7 % av den totala elproduktionen från vindkraft.

Flest vindkraftverk finns fortsatt i Malmö stad, tätt följt av Eslövs kommun och därefter Kristianstad kommun. 48 av Malmö stads 50 vindkraftverk finns i vindkraftsparken Lillgrund i Öresund.

Totalt under 2012 byggdes 25 nya vindkraftverk i Skåne. De hade en totalt installerad effekt på 38 MW.  Bjuv, Höganäs, Klippan, Landskrona, Simrishamn, Staffanstorp, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Trelleborg, Svedala och Kristianstad tog nya vindkraftverk i bruk under 2012.

I Örkelljunga, Vellinge, Perstorp, Osby, Lomma, Burlöv och Bromölla finns inga vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet.)

Svensk vindkraft producerade i slutet av september 2012 för första gången över 7 TWh vindkraft. Läs mer här. Under 2012 producerade vindkraften 7,2 TWh el. Det finns 2385 vindkraftverk i Sverige som står i 171 kommuner. Den totala installerade effekten är 3607 MW. Sedan utgången av 2011 har ytterligare 17 kommuner etablerat vindkraftverk, och 119 kommuner har fortsatt ingen vindkraft (som är ansluten till elcertifikatsystemet).

Läs mer om vindkraftsåret 2012 i Energimyndighetens sammanställning.

2011

I Sverige etablerades 380 nya vindkraftverk under 2011. Totalt finns det ca 2036 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på ca 2769 MW. Vindkraftverken i Sverige producerade under år 2011 6,1 TWh, vilket är mer än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Svenska elproduktion var år 2011 139,7 TWh och vindkraften stod därmed för strax över 4% av produktionen.

353 vindkraftverk stod i Skåne län år 2011, de hade en installerad effekt på 454 MW. De producerade knappt 1,1 GWh. År 2010 var den installerade effekten 415 MW och produktionen 0,83 GWh.

26 av 33 kommuner i Skåne har ett eller fler installerade vindkraftverk. Flest finns i Malmö kommun, tätt följt av Eslövs kommun. Sju skånska kommuner har idag inga vindkraftverk: Bromölla, Burlöv, Lomma, Osby, Perstorp, Vellinge och Örkelljunga.

I Sverige har 154 av 290 kommuner vindkraftverk.

Läs mer om vindkraftsåret 2011 i Energimyndighetens sammanställning.

NATIONELLA PLANERINGSMÅL

Sverige har satt upp planeringsramar till år 2020 för vindkraft: 30 TWh vindkraft, varav 20 TWh planeras för på land och 10 TWh planeras för till havs.