Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Föreningen syftar till att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och på ett inkluderande sätt verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter.

Våra medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Skånes vindkraftsakademi välkomnar presumtiva medlemmar och andra intresserade att höra av sig.

Välkommen, du också!