Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Föreningen syftar till att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och på ett inkluderande sätt verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter.

Våra medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Skånes vindkraftsakademi välkomnar presumtiva medlemmar och andra intresserade att höra av sig.

Välkommen, du också!

Prenumerera på våra nyhetsbrev? Skriv upp dig här!

Se en liten film om föreningen här!

VI BYGGER OM…

Ursäkta röran, vi arbetar just nu med att bygga om hemsidan.