Bli medlem

Vi välkomnar alltid nya medlemmar!

Genom att bli medlem i Skånes vindkraftsakademi bidrar du till det balanserade samtalet om vindkraft i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter från en mängd olika aktörer. Våra medlemmar utgör grunden i föreningen och vi hoppas att du också vill vara med och bidra till en bra dialog om vindkraftens roll i samhället.

Som medlem får du också ta del av vårt medlemsbrev, samt inbjudan till våra aktiviteter.

Medlemsavgifter 2023/2024

Enskild medlem

500 kr

Studentmedlem
är avgiftsfritt

Ideell förening

2000 kr

serviceavgift
+ 500 kr medlemsavgift

Företag/övriga

5000 kr

serviceavgift
+ 500 kr medlemsavgift

Guld

20 000 kr

serviceavgift
+ 500 kr medlemsavgift

Serviceavgifterna är exklusive moms.
Skånes vindkraftsakademi har bankgironummer 646-2071.

Kontakta oss för mer information om våra medlemskap!