Våra medlemmar

Vill din organisation bli medlem?

Skånes vindkraftsakademi har medlemmar från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Därtill har vi även flera privatpersoner som är medlemmar.