Styrelse & Kansli

2021/2022

Styrelsen

Föreningen leds av styrelsen samt verksamhetsledaren. Styrelsen väljs på årsmötet som infaller i september eller oktober månad. En ordförande och därtill minst 4 och högst 8 personer ska ingå som ordinarie ledamöter. 3 styrelsesuppleanter ska också väljas.

Ordförande

Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)

Vice ordförande

Eva Sjögren (ENERCON)

Kassör

Kent Lundgren (privatperson)

Sekreterare

Ole Öystein Bakke (ReNuTec Solutions)

Ledamöter

Anders Elmqvist (Serviceförvaltningen, Malmö stad)

Charlotte Unger Larson (RWE Renewables)

Karl Magnus Adielsson (Region Skåne)

Suppleanter

Marcus Larsson (Vestas)

Håkan Wallin (BayWa r.e.)

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2021-2022 ingår:

– Anna Tibbelin, RISE (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du kontakta ordföranden Sandra Johanne Selander.

Kansli

Skånes vindkraftsakademis adress är:

Skånes vindkraftsakademi
Gasverksgatan 3A
222 29 Lund

Verksamhetsledare

Alice Petersson