Styrelse & Kansli

Styrelsen

Föreningen leds av styrelsen samt verksamhetsledaren. Styrelsen väljs på årsmötet som infaller i september eller oktober månad. En ordförande och därtill minst 4 och högst 8 personer ska ingå som ordinarie ledamöter. Max 3 styrelsesuppleanter ska också väljas.

Ordförande

Sandra Johanne Selander (Länsstyrelsen Skåne)

Vice ordförande

Eva Sjögren (ENERCON)

Kassör

Greta Aurell, Eolus Vind

Sekreterare

Erik Ormegard (Miljöförvaltningen, Malmö stad)

övriga ledamöter

Nermina Saracevic, RISE

Adam Jomaa, Kraftringen

Matthias Rapp (privatperson)

Suppleanter

Kent Lundgren (privatperson)

Marcus Larsson (Vestas)

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet som hålls under september eller oktober. I valberedningen 2023-2024 ingår:

– Anna Tibbelin, RISE (Sammankallande)

– Jon Andersson, Lunds kommun

– Ulf Jobacker, Energikontoret Syd

Är du intresserad av att komma i kontakt med valberedningen kan du kontakta ordföranden Sandra Johanne Selander.

Kansli

Skånes vindkraftsakademis adress är:

Skånes vindkraftsakademi
c/o Mindpark
Bytaregatan 4D
222 21 Lund

Verksamhetsledare

kansli@skanesvindkraftsakademi.se