Integritetspolicy

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Föreningen Skånes vindkraftsakademi hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. Skånes vindkraftsakademi avser att skydda personuppgifter som vi samlar in och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna. Föreningen Skånes vindkraftsakademi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Skånes vindkraftsakademi. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Anmälan till medlemskap samt registrering av ytterligare personer under medlemskapet

En huvudkontaktperson anges mot Skånes vindkraftsakademi vid en organisations anmälan till medlemskap i Skånes vindkraftsakademi. Ytterligare personer från organisationen har dock rätt att registrera sig under medlemskapet som gäller hela verksamheten. De personuppgifter som samlas in är namn, efternamn, befattning, e-post, telefon och ort. Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister, som bland annat möjliggör utskick av viktig information till medlemmarna, samt i vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev.

Vid utskick av våra nyhetsbrev använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare. För närvarande använder vi oss av MailChimp, mer information om MailChimp integritetspolicy hittar du här.

Vid en organisations utträde ur Skånes vindkraftsakademi kommer samtliga uppgifter för de personer som registrerat sig under medlemskapet att raderas från vårt medlemsregister samt från vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev. I varje utskick av nyhetsbrev har du även möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick. En avregistrering respekteras och leder till att vi tar bort dina uppgifter från vår lista med prenumeranter.

Anmälan till möten och andra aktiviteter

Vi använder oss av SimpleSignup för anmälan till våra möten och andra aktiviteter. Simplesignup äger den information som samlats in och Simplesignup är ansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Mer information om Simplesignup finns här: https://simplesignup.se/support

Skånes vindkraftsakademi inhämtar insamlade personuppgifter från SimpleSignup för att planera och följa upp våra evenemang samt för att kommunicera med anmälda deltagare innan och strax efter evenemanget. Skånes vindkraftsakademi sparar personuppgifterna i max 18 månader.

Hemsida och mail

Hemsidan Skanesvindkraftsakademi har vi på Loopia.se. Hemsidan har vi endast för att lägga upp information om vår verksamhet och behandlar inga personuppgifter. Föreningens kansli sköts dock på Energikontoret Skåne, en avdelning på Kommunförbundet Skåne, vilket gör att verksamhetsledaren ibland använder sin mail därigenom. Här hittar ni Kommunförbundet Skånes integritetspolicy.

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig – eller om du vill rätta eller radera

Du har rätt att begära tillgång till vilka personuppgifter om dig som Skånes vindkraftsakademi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Du har även rätt att begära en begränsning av behandlingen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt. Du är välkommen att kontakta Skånes vindkraftsakademis verksamhetsansvarig för att nyttja någon av dina rättigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten

För att framföra klagomål har du rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på https://www.datainspektionen.se/.

Verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi är Jakob Economou
jakob@kadevind.se
0735-31 04 73