Om oss

Om föreningen

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet.

Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen syftar till att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och på ett inkluderande sätt verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter.

Våra medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Skånes vindkraftsakademi välkomnar presumtiva medlemmar och andra intresserade att höra av sig.

Medlemmar
+ 0
Bildades
1800
Vindkraftverk i Skåne
~ 350
Nyhetsbrevs prenumeranter
200

Uppropet

Föreningen bildades 2009 av en grupp vindkraftsintressenter och i samband med detta gjordes ett upprop. Med detta upprop vill vi uppmana din organisation att bli medlem i Skånes vindkraftsakademi.

Bakgrund: Skåne är en region i Sverige där vindkraften har goda geografiska förutsättningar och där vindkraftsindustrin i hög grad är etablerad och under kraftfull utveckling. Intresset för vindkraft är stort, både när det gäller storskaligt och småskaligt vindkraftsutnyttjande och de regionala målen för utbyggnad är höga.

I Skåne finns redan många stora, medelstora och även små vindkraftverk. Ett stort antal av de mer betydande aktörerna inom vindkraftsbranschen finns representerade i regionen. Organisationer med uppgift att driva på utvecklingen inom Cleantech-området och näringslivsenheter inom kommuner och region arbetar med affärs- och teknikutveckling inom vindkraftsområdet. Kommuner, region Skåne och länsstyrelsen är på olika sätt involverade i näringslivsutvecklingen inom området.

Malmö högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Lunds Universitet med LTH bedriver utbildning och forskning med relevans inom vindkraft. Det finns stor potential för att utveckla både utbildning och forskning inom vindkraftsområdet. Förutsättningarna är även goda för en kraftfull regional utveckling och nationell och internationell affärsutveckling.

Vi vill skapa ett forum där alla goda krafter i regionen inom vindkraftsområdet kan samverka för en hållbar och lönsam utveckling av skånsk vindkraft. Därför har vi i augusti 2009 bildat den ideella föreningen Skånes vindkraftsakademi.”

Våra medlemmar

Genom att bli medlem i Skånes vindkraftsakademi bidrar du till det balanserade samtalet om vindkraft i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter från en mängd olika aktörer.