Aktiviteter

Är du intresserad av att föreningen medverkar i, anordnar föredrag med eller samarbetar med exempelvis dig, din organisation eller någon du tycker gör ett intressant arbete, skicka då ett mail till vår verksamhetsledare.

Kommande aktiviteter

Seminarium

Från det storskaliga till det småskaliga: Hur säkrar skånska aktörer sin tillgång till förnybar elproduktion?

September 23, 2022
10:00 –
12:00
När Skånes elpriser stiger och bristen på el begränsar industriers expansion, så ökar också intresset för att investera i förnybara energikällor. Men det är inte alltid lätt för verksamheter att veta hur man kan börja investera i förnybar el. För att svara på detta så arrangerar Skånes vindkraftsakademi ett seminarium om hur skånska aktörer idag säkrar sin tillgång till förnybar elproduktion genom vindkraft, från litet till stort. Besökare i person bjuds på fika. Man kan även delta via Zoom, länk skickas till anmälda deltagare.

Webbinarium

Solen och vinden – hybridlösningar för förnybar energi

September 6, 2022
11:00 –
12:00
SAVE THE DATE. Hybridparker som kombinerar vind och sol kan spara plats och kostnader samtidigt som de optimerar och stabiliserar energiproduktionen. Ändå är de ofta ovanliga i Sverige. Det här webinariet ger en översikt av hur vindparker kan kombineras med solpaneler och integrera infrastrukturen, med Camila Gurumendi och Richard Sseruwagi från Baywar.e. Webbinariet hålls på engelska. Anmäl dig nu!

Studiebesök

Affärsmöjligheter på Sydkusten

October 6, 2022
09:00 –
12:00
SAVE THE DATE. De stora investeringarna i havsbaserad vindkraft på den skånska sydkusten har långtgående lokala och regionala spridningseffekter, men företag vet inte alltid hur de kan ta del av tillväxten. Trelleborgs Hamn öppnar nu dörrarna för ett studiebesök. Träffa verksamheter som är nyfikna på affärsmöjligheter kring vindkraften och hamnutvecklingen på Sydkusten, och hör på talare från bl.a. RISE och Vattenfall. Ta tillfället att möta representanter från Trelleborgs Hamn och anknutna leverantörsföretag, och följ med på en guidad visning av hamnen. Anmälningslänk kommer i höst.

Avslutade aktiviteter

Webbinarium

Stamnät och vindkraft går till havs

November 30, 2021
09:30 –
11:00
Vårt elsystem står inför stora förändringar. Vindkraften är billigast att etablera och ser ut att bli näst största kraftslaget i Sverige redan om tre-fyra år. Svenska Kraftnät har fått nya instruktioner av Regeringen om att bygga ut stamnätet i havet och har fått in ansökningar på mer än 450 TWh för havsbaserad vindkraft - att jämföra med de 140 TWh vi idag använder i Sverige. Vad innebär det att stamnätet byggs ut i havet? Vilken potential står havsbaserad vindkraft för?

Webbinarium

Hur kommer elektrifieringsresan se ut för Sverige och vilket tillväxtlöfte kan vindkraftbranschen ge

October 13, 2021
09:00 –
10:30
Inspirationsföreläsning med Daniel Kulin, Svensk Vindenergi onsdag 13 oktober 9:00-9:40; överflygning av olika prognoser och en analys av vad det innebär för elektrifieringen och vindkraftutbyggnaden. Sedan föreningen årsmöte 9:45-10:30.

Webbinarium

Elsystem, elpris och havsbaserad vindkraft

August 26, 2021
09:00 –
10:00
Webbinarieserien: Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? #3 Det pågår full aktivitet till havs - många bolag som vill bygga havsbaserade vindkraftsparker. Det ser ut att vara det kraftslag som med potential för stor volym kan göra så att vi kan producera lika mycket el som vi använder i Skåne och därigenom också bidra till ett lägre elpris i prisområde 4.

Webbinarium

Vindbruk och jordbruk i konflikt?

August 31, 2021
15:00 –
15:45
Efter Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 8280-17 från 2018 har möjligheterna till vindkraftsetablering på jordbruksmark försvårats väsentligt. Nu har Mark- och miljööverdomstolen åter beviljat prövningstillstånd för samma projekt. Kommer målet att förtydliga vilka utredningskrav som ställs på sökanden vid lokalisering av vindkraft på jordbruksmark? Vindkraft och livsmedelsproduktion ställs mot varandra trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta att fungera och utvecklas.

Webbinarium

Vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet

June 9, 2021
08:30 –
09:45
Onsdag 9 juni 8.30-9.45 fokuserar vi på vad de miljardinvesteringarna som är på gång utanför Skånes kuster kan få för positiva effekter för Skånes näringsliv.

Webbinarium

Repowering – generationsskifte i vindkraften

June 7, 2021
14:00 –
15:30
Med detta webbinarium får ni reda på mer om teknikutvecklingen, vad det innebär att investera i modern vindkraft, hur ser förutsättningarna ut vad gäller nya tillstånd och vad bör man tänka på i planeringen inför repoweringprojekt.

Webbinarium

Vindkraft till havs och miljöpåverkan?

May 26, 2021
08:30 –
09:45

Webbinarium

Kommunens roll i energiomställningen

April 8, 2021
09:00 –
10:30

Webbinarium

Kapacitetsbrist, se 4 och lokal vindkraft

April 15, 2020
09:30 –
12:00

Workshop

Workshop om skånes elförsörjning

February 12, 2020
13:00 –
16:00

Seminarium

Seminarium: re-powering

January 27, 2020
15:00 –
19:00
Arrangerat av Svensk vindkraftförening i Falkenberg

Mingel

Julmingel: har vindkraften en framtid i ett tätbefolkat skåne?

December 11, 2019
12:00 –
15:00
Julmingel högst upp i Turning Torso

Föreläsning

Inspirationsföreläsning och årsmöte

October 21, 2019
14:00 –
16:30

Studiebesök

10 årskalas på jordberga gård!

August 22, 2019
12:00 –
14:00

Seminarium

Repowering – vad lär vi oss av danskarna?

June 13, 2019
09:00 –
11:00
Seminarium om repowering och Danmark/Sverige.

Seminarium

Innovation inom vindkraften!

March 5, 2019
11:00 –
12:30
Välkomna 5 mars för att lyssna på olika perspektiv på innovation inom vindkraftsområdet och för att vara med i diskussionen hur Energimyndigheten stöd ska leda till fler innovativa lösningar hos företagen.

Seminarium

Vindkraft till havs & regional näringslivsutveckling

January 22, 2019
15:00 –
17:00
Tisdagen 22 januari arrangeras tredje och avslutande seminariet i vår serie om havsbaserad vindkraft och regional näringslivsutveckling i Landskrona. Särskilt fokus lägger vi i detta samtal på hamnutveckling: Har svenska hamnar vad som krävs? Hur kan de rusta sig för en utbyggnad? Vilka uppsidor och vilka risker är viktiga? Vilken roll har en hamn för att utbyggnad av vindkraft till havs i Sverige öppnar upp möjligheterna för lokala och regionala företag i denna bransch?