Aktiviteter

Är du intresserad av att föreningen medverkar i, anordnar föredrag med eller samarbetar med exempelvis dig, din organisation eller någon du tycker gör ett intressant arbete, skicka då ett mail till vår verksamhetsledare.

Kommande aktiviteterJust nu finns det tyvärr inga kommande aktiviteter.

Avslutade aktiviteter

Studiebesök

Intresseanmälan för besök på Middelgrunden

June 1, 2024
09:00 –
15:00
För att veta hur många som är intresserade av att följa till Danmark med har vi skapat denna intresseanmälan. Datum är inte bestämt. Anmäl intresse om du är intresserad av att följa med på besök till den danska vindkraftsparken Middelgrunden i Öresund. Tanken är att Skånes vindkraftsakademi i juni 2024 arrangerar ett besök med båtar från Nordhavn i Köpenhamn och åker ut till turbinerna för en guidad tur upp i turbinerna. Anmälan är inte bindande

Seminarium

Årsmöte & seminarium på tema vatten

October 25, 2023
12:45 –
16:00
Hur kan oväntade vattenresurser nyttjas på ett nytt och hållbart sätt och vad kan vi lära från de vindkraftsetableringar som redan gjorts till havs? Välkommen till seminarium på tema vatten och Skånes vindkraftsakademins årsmöte. Seminariet innan årsmötet gör ett djupdyk i vatten och bjuder på en vy över av vad som döljer sig kring vindkraftsfundamenten i Öresund samt hur vattenfyllda gamla gruvor kan hjälpa till att balansera elsystemet.

Webbinarium

Synergier mellan vindkraft och besöksnäring

November 9, 2023
11:00 –
12:00
I många områden med höga vindvärden finns också höga naturvärden och önskan att få bygga vindkraftanläggningar kan lätt ställas mot kraven att bevara och tillvarata dessa. Ofta uppstår farhågor om att vindkraften påverkar naturupplevelser och besöksnäringar, men hur kan dessa konflikter bemötas i praktiken? Missa inte detta webbinarium om hur vindkraftsutveckling kan bevara värden kring naturupplevelser och turism. Tid: 9 november, 11:00-12:00. Plats: Zoom

Webbinarium

Repowering i Skåne: Möjligheter och potential

May 2, 2023
11:00 –
12:15
Vindkraftverken i Skåne börjar närma sig sin maximala livslängd och den snabba teknikutvecklingen gör att energiutbytet kan bli betydligt mycket bättre än det är i många vindkraftverk i dag. Närvara på Skånes vindkraftsakademis webbinarium för att lära dig mer om potentialen för repowering. Hur kan verksägare planera för repowering, och vilka är alternativen? Tillfälle: 2 maj, 11:00-12:00. Mötet öppnar 15 minuter innan start. Plats: Zoom.

Seminarium

Vägar fram för vindkraften i syd: 225 dagar efter valet

April 17, 2023
17:45 –
19:30
Efter ett halvår med en ny regering så har det blivit allt tydligare att Sydsverige behöver öka elproduktionen på kort tid - för elpriserna, för företagen och för de gröna industrisatsningarna. Under en kväll så rattar vi in vindkraftsläget i syd, 225 dagar efter valet. Hur bemöter man kommunerna? Vart ska vindkraften finnas? Och var finns vägar framåt för vindkraftens utveckling? Välkommen till fika och kvällsseminarium på Stadshallen i samband med Lunds hållbarhetsvecka - eller delta online. Mingla, diskutera och upptäck möjligheterna för vindkraftens utveckling tillsammans med andra aktörer i vindkraftssektorn.

Studiebesök

Studiebesök: Offshore Center Bornholm

November 10, 2022
08:30 –
17:49
Affärsmöjligheterna kopplade till utvecklingen av havsbaserad vindkraft växer i Skåne. De stora investeringarna har långtgående lokala och regionala spridningseffekter. Hamnarna är nyckelaktörer vilket Trelleborgs Hamn tydligt visar på. Energivision Syd ger nu intresserade möjlighet att upptäcka marknadsmöjligheter och träffa företag som är verksamma inom vindkraftsindustrin på Bornholm. Hur kan olika verksamheter bli en del av näringskedjan? Vilka risker och möjligheter finns? Studieresan är kostnadsfri och det ingår förtäring/lunch i samband med studiebesöket. Arrangeras i samverkan med Trelleborgs Hamn, Energivison Syd, RISE och Skånes vindkraftsakademi.

Mingel

Julmingel: Samhällsplanering för förnybar energi

December 9, 2022
09:30 –
12:00
Energibrist och höga elpriser stundar inför vintern. Skånska kommuner söker nu frenetiskt efter sätt att minska elanvändningen och öka elproduktionen. Situationen kräver snabba åtgärder, men även ett strategiskt perspektiv – för även framtida år väntas höga skånska energipriser om inte fler insatser görs. Samtidigt förväntas Sverige inte uppnå 15 av sina 16 miljömål, medan det senaste valet förändrar riktningen i den svenska miljöpolitiken. Vi bjuder på seminarium och julfika för att svara på vad kommuner, planerare och arkitekter kan göra för att bidra till en ökad hållbar energiproduktion i Skåne. Plats: Wihlborgs Fastigheter, Malmö.

Seminarium

Skånes framtida energiförsörjning

October 27, 2022
13:00 –
14:55
Vad händer med energipolitiken efter valet? Vilken betydelse har elnätet för utbyggnaden av vindkraft i Skåne? Och hur kan vår framtida energiförsörjning se ut? Svenska Kraftnät planerar en storskalig utbyggnad av transmissionsnätet till havs, bland annat i Skåne. Den pågående energikrisen i Skåne, Sverige och Europa förnyar samtidigt intresset för vindkraften som en lokal, förnybar och relativt snabbuppförd energikälla. Välkommen till ett hybrid-seminarium om vad detta innebär för vindkraftens framtid i Skåne. (Seminariet är öppet för alla. 15:00 börjar Skånes vindkraftsakademis årsmöte som endast är för medlemmar.)

Mingel

Årsmöte 2022

October 27, 2022
15:00 –
17:00
Snart är det dags för Skånes vindkraftsakademis årsmöte! Under årsmötet går vi igenom vad som skett i vårt arbete kring vindkraften i Skåne under det gångna året, vi har även personbyte i styrelsen. Årsmötet är öppet för Skånes vindkraftsakademis medlemmar och styrelse, i person i Malmö eller digitalt på Zoom. 13:10-14:55 arrangerar vi ett seminarium med fika som är öppet för alla: "Skånes framtida energiförsörjning". Välkommen! Zoomlänk: https://us06web.zoom.us/j/81410000286?pwd=R1k1Z3Y2WWFGRStJbDlzK2QxREhEQT09

Seminarium

Från småskaligt till storskaligt: Hur säkrar skånska aktörer sin förnybara elproduktion?

October 25, 2022
10:30 –
12:00
När Skånes elpriser stiger och bristen på el begränsar industriers expansion, så ökar också intresset för att investera i förnybara energikällor. Hur kan verksamheter börja investera i förnybar el? För att svara på detta så arrangerar vi ett seminarium om hur skånska aktörer i Skåne säkrar sin tillgång till förnybar elproduktion, från elköpsavtal (PPA:er) till vindkraftssatsningar. Närvara digitalt eller på plats på Media Evolution i Malmö.

Webbinarium

Solen och vinden – hybridlösningar för förnybar energi

September 6, 2022
11:30 –
12:30
Hybridparker som kombinerar vind och sol kan spara plats och kostnader samtidigt som de optimerar och stabiliserar energiproduktionen. Ändå är de ofta ovanliga i Sverige. Det här webinariet ger en översikt av hur vindparker kan kombineras med solpaneler och integrera infrastrukturen, med Camila Gurumendi och Richard Sseruwagi från Baywar.e. Webbinariet hålls på engelska. Här kan du ladda ner presentationen i efterhand: How existing Wind Parks benefit when retrofitted with new solar parks? - Camila Gurumendi och Richard Sseruwagi (BayWa.re)

Studiebesök

Affärsmöjligheter på Sydkusten

October 6, 2022
09:00 –
12:00
SAVE THE DATE. De stora investeringarna i havsbaserad vindkraft på den skånska sydkusten har långtgående lokala och regionala spridningseffekter, men företag vet inte alltid hur de kan ta del av tillväxten. Trelleborgs Hamn öppnar nu dörrarna för ett studiebesök. Träffa verksamheter som är nyfikna på affärsmöjligheter kring vindkraften och hamnutvecklingen på Sydkusten, och hör på talare från bl.a. RISE och Vattenfall. Ta tillfället att möta representanter från Trelleborgs Hamn och anknutna leverantörsföretag, och följ med på en guidad visning av hamnen. Begränsat antal platser.

Webbinarium

Stamnät och vindkraft går till havs

November 30, 2021
09:30 –
11:00
Vårt elsystem står inför stora förändringar. Vindkraften är billigast att etablera och ser ut att bli näst största kraftslaget i Sverige redan om tre-fyra år. Svenska Kraftnät har fått nya instruktioner av Regeringen om att bygga ut stamnätet i havet och har fått in ansökningar på mer än 450 TWh för havsbaserad vindkraft - att jämföra med de 140 TWh vi idag använder i Sverige. Vad innebär det att stamnätet byggs ut i havet? Vilken potential står havsbaserad vindkraft för?

Webbinarium

Hur kommer elektrifieringsresan se ut för Sverige och vilket tillväxtlöfte kan vindkraftbranschen ge

October 13, 2021
09:00 –
10:30
Inspirationsföreläsning med Daniel Kulin, Svensk Vindenergi onsdag 13 oktober 9:00-9:40; överflygning av olika prognoser och en analys av vad det innebär för elektrifieringen och vindkraftutbyggnaden. Sedan föreningen årsmöte 9:45-10:30.

Webbinarium

Elsystem, elpris och havsbaserad vindkraft

August 26, 2021
09:00 –
10:00
Webbinarieserien: Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? #3 Det pågår full aktivitet till havs - många bolag som vill bygga havsbaserade vindkraftsparker. Det ser ut att vara det kraftslag som med potential för stor volym kan göra så att vi kan producera lika mycket el som vi använder i Skåne och därigenom också bidra till ett lägre elpris i prisområde 4.

Webbinarium

Vindbruk och jordbruk i konflikt?

August 31, 2021
15:00 –
15:45
Efter Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 8280-17 från 2018 har möjligheterna till vindkraftsetablering på jordbruksmark försvårats väsentligt. Nu har Mark- och miljööverdomstolen åter beviljat prövningstillstånd för samma projekt. Kommer målet att förtydliga vilka utredningskrav som ställs på sökanden vid lokalisering av vindkraft på jordbruksmark? Vindkraft och livsmedelsproduktion ställs mot varandra trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta att fungera och utvecklas.

Webbinarium

Vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet

June 9, 2021
08:30 –
09:45
Onsdag 9 juni 8.30-9.45 fokuserar vi på vad de miljardinvesteringarna som är på gång utanför Skånes kuster kan få för positiva effekter för Skånes näringsliv.

Webbinarium

Repowering – generationsskifte i vindkraften

June 7, 2021
14:00 –
15:30
Med detta webbinarium får ni reda på mer om teknikutvecklingen, vad det innebär att investera i modern vindkraft, hur ser förutsättningarna ut vad gäller nya tillstånd och vad bör man tänka på i planeringen inför repoweringprojekt.

Webbinarium

Vindkraft till havs och miljöpåverkan?

May 26, 2021
08:30 –
09:45

Webbinarium

Kommunens roll i energiomställningen

April 8, 2021
09:00 –
10:30