Skånes vindkraftsakademi välkomnar nya medlemmar!

Genom att bli medlem i Skånes vindkraftsakademi bidrar du till det balanserade samtalet om vindkraft i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter från en mängd olika aktörer. Våra medlemmar utgör grunden i föreningen och vi hoppas att du också vill vara med och bidra till en bra dialog om vindkraftens roll i samhället.

Som medlem får du också ta del av vårt medlemsbrev, samt inbjudan till våra aktiviteter.

Kontakta verksamhetsledare Rosa Özgen Sundin för mer information om medlemskap.

Medlemsavgifter
2019/2020
Enskild medlem: 500 kr
Ideell förening: 500 kr +   1 500 kr serviceavgift
Företag/övriga 500 kr +   3 000 kr serviceavgift

Serviceavgifterna är exklusive moms.

Skånes vindkraftsakademi har bankgironummer 646-2071.