Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne i Malmö. 

Verksamhetsledare

Sedan september 2016 är föreningens verksamhetsledare Jakob Economou.

Styrelsen

Föreningen leds av styrelsen samt verksamhetsledaren. Styrelsen väljs på årsmötet som infaller i september eller oktober månad. En ordförande och därtill minst 4 och högst 8 personer ska ingå som ordinarie ledamöter. 3 styrelsesuppleanter ska också väljas.

Läs mer om styrelsen här.