Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne i Lund. 

Verksamhetsledare

Sedan 1 juni 2020 är föreningens verksamhetsledare Rosa Özgen Sundin.

Styrelsen

Föreningen leds av styrelsen samt verksamhetsledaren. Styrelsen väljs på årsmötet som infaller i september eller oktober månad. En ordförande och därtill minst 4 och högst 8 personer ska ingå som ordinarie ledamöter. 3 styrelsesuppleanter ska också väljas.

Läs mer om styrelsen här.