Skånes vindkraftsakademi

Vi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

På gång

Vi arrangerar seminarier, webbinarier och studiebesök med mera med jämna mellanrum!

Våra Projekt

En stor del av verksamheten är kopplad till olika utvecklingsprojekt för vindkraften.

Tidigare aktiviteter

Vindkraft på en torkad åker

Om oss

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet.

Föreningen bildades 2009 av en grupp vindkraftsintressenter och i samband med detta gjordes ett upprop.

Våra medlemmar

Genom att bli medlem i Skånes vindkraftsakademi bidrar du till det balanserade samtalet om vindkraft i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter från en mängd olika aktörer.