Seminarier och andra arrangemang

Föreningen arbetar främst genom att arrangera seminarier i samarbete med sina medlemmar. Vårt breda kontaktnät och den stora kunskapen inom föreningen gör oss till en god samarbetspartner. 

  • Skånes Energiting, 8 juni 2010, Stadionmässan.

– Föreningen arrangerade en vindkraftsarena.
Program för arenan här.
 • Seminarium 4 november 2009 Vindkraft/Vågkraft/Vätgas

Under ramverket Green Energy Week den 2–7 november 2009 var Skånes vindkraftsakademi värd för seminariet Vindkraft/Vågkraft/VätgasInbjudan

 • Konferens 15 okt 2009 – På spaning efter framtidens vindkraft

Det sker en mycket snabb teknikutveckling idag inom vindkraftsområdet. Dels talas det nu om verk med totalhöjder uppåt 200 meter även på land, dels utvecklas den småskaliga vindkraften på ett sätt som gör att den tar plats i staden. Dessutom lanseras alternativa tekniker i form av vertikalaxlade vindkraftverk.

Vilka utmaningar medför de här olika utvecklingsriktningarna. för dem som i någon form handhar planering av städer och landskap? Hur kan befintlig kunskap om planering av dagens vindkraftverk användas och förnyas för att tillämpas på de nya teknikerna? På vilka områden måste vi tänka helt nytt?

Den 15 oktober höll Skånes vindkraftsakademi tillsammans med Energikontoret Skåne, Movium, SLU, Malmö högskola och Malmö stad i en konferens kring de här frågorna.

Årsmöten och medlemsmöten

Föreningen har ett brutet verksamhetsår från 1 september – 31 augusti. Årsmötet faller alltid på en vardag under september eller oktober. Alla medlemmar är välkomna att närvara.

 • 24 mars 2010 Medlemsmöte

Urval ur programmet:

Lärdomar om vindkraft från landet i stort
Siljansamarbetet gällande vindkraft presenteras av Karin Hammarlund.

Aktuella vindkraftssatsningar i Skåne

  • SLU:s ny kurs Tema Vindkraft Planering presenteras av Karin Hammarlund. –>
  • Lernias nya YH-kurs för Servicetekniker inom vindkraft presenteras muntligt av Jonas Svensson.

Småskalig vindkraft ur ett brukarperspektiv

  • Serviceförvaltningens erfarenheter, europeisk standard för små vindmöllor, och konsumentmärkning inom EU – presentation av Anders Elmqvist, Göran Gatenfjord, Sven-Åke Hannevind. –>

Framtidsworkshop

  • Dagmar Gormsen, Miljöförvaltnigen, leder en workshop med temat ”Vad kan var och en bidra med, vad behöver var och en hjälp med, vad är var och en nyfiken på?