Seminarier och andra arrangemang

Föreningen arbetar främst genom att arrangera seminarier i samarbete med sina medlemmar. Vårt breda kontaktnät och den stora kunskapen inom föreningen gör oss till en god samarbetspartner. 

  • Vernissage 16 maj 2011 – Vindkraft i Malmö?

Utställningen ”Vindkraft i Malmö?” (Malmö stadsbibliotek, 16 maj – 16 juni 2011) invigdes.
Dess syfte var att uppmuntra allmänheten att börja resonera om och ge kommentarer till olika aspekter av lokalisering av vindkraft i stadsnära miljö, ur ett planerings- och landskapsperspektiv.

  • Seminarium 4 november 2010 – Vindkraften i Malmö

Tillsammans med Malmö stad arrangerade Skånes vindkraftsakademi detta seminarium, där studenterna vid SLU Alnarps temakurs ht 2010, ”Planering vind”, presenterade sina projektarbeten. Inbjudan

Presentation grupp 1
Presentation grupp 2
Presentation grupp 3
Presentation grupp 4

Årsmöten och medlemsmöten

Föreningen har ett brutet verksamhetsår från 1 september – 31 augusti. Årsmötet faller alltid på en vardag under september eller oktober. Alla medlemmar är välkomna att närvara.

  • 16 juni 2011 Extra ordinarie årsmöte

Den 16/6 2011 var det dags för ett extra ordinarie årsmöte. Årsmötet började kl 15.00 på Helix (Nordenskiöldsgatan 17) i Malmö. Under mötet togs stadgeändringar och valberedning upp som frågor.

  • 28 april 2011 Medlemsmöte 

Vid medlemsmötet våren 2011 presenterade

Christian Bladh, examensarbetare vid Avdelningen för miljö- och energisystem,    LTH, sitt pågående projekt med att kartlägga de skånska kommunernas vindkraftsplanering. Arbetet planeras vara färdigt inför sommaren 2011. Examensarbetet.
Staffan Niklasson och Pontus Selander, O2, resonerade sedan om frågeställningen ”Vem kan äga vindkraft?” med utgångspunkt i förutsättningarna för en kommun, med Malmö stad som exempel.
Rikard Roth, Hexicon, presenterade ett aktuellt projekt avseende storskalig vindkraft till havs. Presentationen.

  • 30 september 2010: Årsmöte 

Skånes vindkraftsakademi höll sitt första årsmöte den 30 september 2010 på Ekocentrum i Malmö.