Skånes vindkraftspris 2014

Den 10 juni delas Skånes vindkraftspris ut för tredje gången. Priset tillföll i år Sven Ruin, som för Svensk Vindkraftförening genomfört en marknadsöversikt av småskaliga vindkraftverk. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och priset delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad. Prisutdelningen skedde i samband med Skånes Energiting, den 10 juni på Slagthuset i Malmö.

Juryn utsåg Sven Ruin till vinnare av Skånes vindkraftspris år 2014, med följande motivering:

”Ett anspråkslöst, seriöst och mångårigt arbete med en lättillgänglig marknadsöversikt som förtjänar att uppmärksammas. Översikten ger stöd till människor att våga anlägga småskalig vindkraft. Kartläggningen har genererat kunskap som är gränslös och den är väldigt tillämplig i Skåne där småskalig vindkraft är särskilt passande. Juryn tycker att styrkan med småskalig vindkraft är att den kan kombineras med andra förnybara energikällor.”

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö Stad, agerade prisutdelare:

– Vinnaren lyfter trovärdigheten och höjer förtroendet för svensk vindkraft. Genom råd och rön till köpare av småskaliga vindkraftverk blir mottot ”rätt verk för rätt plats” verklighet. Det är med glädje jag tilldelar Skånes vindkraftspris för år 2014 till Sven Ruin, sade Lari Pitkä-Kangas.

Juryns hedersomnämnande gick till det andra finalistbidraget Högestad och Christinehof Förvaltnings AB med motiveringen att de ”… vid en projektering visade prov på att lyssna och ta till sig synpunkter från berörda boende och allmänhet. Projektet lades ner och är ett bra exempel på tillämpning av branschens kodex att ta hänsyn till motstående intressen efter en konstruktiv dialog med närboende.”

Årets jury:

  • Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet
  • Tiina Sarap – SLU Alnarp, professor landskapsarkitektur
  • Anders Elmqvist – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare vindkraft och solenergi
  • Mats Tullgren – E.ON Värme, chef kundanläggningar
  • Rikard Lehmann – Naturskyddsföreningen i Skåne, styrelseledamot

 

Vindkraftens dag

15 juni, i hela Sverige. I Skåne arrangerar Vattenfall vindkraft en båttur till Lillgrund. 

Vindkraftens dag, är ett arrangemang som startades av Svensk vindkraftförening 2003, idag uppmärksammas dagen över hela världen. Global Wind Day har sedan starten varit ett årlig händelse som inträffar den 15 juni. Det är en dag för att lära sig mer om vindkraft.

Arrangör: Svensk Vindkraftförening i samarbete med vindkraftsaktörer och intresserade över hela landet

Utställning på Skånes Energiting

10 juni, heldag, Slagthuset Malmö

Skånes vindkraftsakademi ställde ut sin verksamhet på Skånes Energiting. Besökarna fick chans att bekanta sig mer med föreningen och se vilka organisationer som är medlemmar i föreningen.

Arrangör: Skånes vindkraftsakademi

Medlemsmingel

23 april, 15.00 – ca 17.00, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö

Den ideella föreningen Skånes vindkraftsakademi bjuder in till ett samtal med högt i tak. Förändras det visuella intrycket av det skånska landskapet när antalet och höjden på vindkraftverk ändras?

Vi inleder kl 15:00 med mingel. Vi lyssnar därefter på landskapsarkitekten Anders Bramme (Bramme – landskapsarkitektur), som följs av Henrik Wachtmeister (Svenskt Landskapsskydd) och diskussion samt avslutande mingel. Eftermiddagen handlar både om att knyta nya kontakter och att ta del av olika perspektiv på vindkraftens visuella påverkan. Du har möjlighet för frågor och egna kommentarer. Ladda ner inbjudan.

Arrangörer: Skånes vindkraftsakademi

Seminarium: energi i lantbruket: solceller, vindkraft och energieffektivisering

4 mars, Hotell Svea, Simrishamn Inbjudan och program Simrishamn
5 mars Stadshuset, Eslöv Inbjudan och program Eslöv

Seminariet handlar om de ekonomiska möjligheterna med energieffektivisering och förnybar energiproduktion. På plats fanns experter som berättar om tekniska och ekonomiska förutsättningar. Under förmiddagen fick vi lära oss mer om solceller, gårdsvindkraft och energieffektivisering. Efter lunch fanns det möjlighet att besöka Österlenvind AB:s solcellspark och vindkraftverk, respektive Torsten Winther och Erland Perssons solcellsanläggningar.

Seminariet riktar sig till lantbruksföretag, men var öppet för alla intresserade. Utställande företag fanns på plats.

Seminariedokumentation.

Arrangörer: Energikontoret Skåne och LRF Skåne, i samarbete med Skånes vindkraftsakademi samt Eslövs kommun

Seminarieserie Vindkraften i Skånes kommuner

  • Vi uppfattar saker på olika sätt, men hur och varför?
  • Vi är alla intressenter, låt oss kommunicera!

En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss människor. Varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet. På eftermiddagen fick aktörer som på något sätt påverkar vindkraftens utveckling i Skåne möjlighet att berätta om sin syn på vindkraft. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte försökte vi skapa förståelse för varandras intressen och ta ett avstamp till fortsatt arbete.

Seminarieserien syftar till att vara kunskapshöjande och fokuserar på kommunikation kring vindkraft. Vi började med att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Länsstyrelsens samt Sveriges mål för vindkraft.

Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i energisystemet? Vilken är kommunens roll gentemot medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft? Hur kommunicerar kommunen och med vem? Vilken är kommunens roll i opinionsbildning? Detta är exempel på frågeställningar som seminarieserien lyfter. Vi avslutar med att bjuda in olika intresseorganisationer och låter samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta arbetet.

Seminarierna arrangerades av Skånes vindkraftsakademi, i samarbete med projektet RES-Chains/Energikontoret Skåne. Seminarieserien delfinansierades av Energimyndigheten.  

Årsmöte

Under eftermiddagen/kvällen fanns Skånes vindkraftspris-vinnarna Karin Hammarlund (SLU-Alnarp) och Jörgen Svensson (LTH) på plats och berättar om sin forskning. Vi valde därefter ny styrelse, gick igenom föreningens ekonomi och verksamhetsår på ett sedvanligt årsmöte.