Skånes vindkraftspris 2015, vinnare Region Skåne

Skånes vindkraftspris tilldelas år 2015 Region Skåne, som prisas av juryn för en väl genomförd upphandling av vindkraftverk som ligger i linje med deras höga ambitioner inom förnybar energi. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och priset delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad. Prisutdelningen skedde i samband med Skånes Energiting, den 17 juni på konferensanläggningen St Gertrud i Malmö.
Juryn utsåg Region Skåne till vinnare av Skånes vindkraftspris år 2015, med följande motivering: ”De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma till tals har de visat vägen för många andra offentliga aktörer. Skånes vindkraftspris 2015 går till Region Skåne!”
Juryns hedersomnämnande går till två andra finalistbidrag. Eolus Vind AB beskrivs av juryn som ”en viktig del av svensk vindkraftshistoria” och Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma kunskapsprogram Vindval får beröm av juryn för sina syntesrapporter om vindkraftens påverkan, som ”blivit en form av uppslagsverk för branschen”.
Jury för Skånes vindkraftspris 2015:

Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet
Anders Elmqvist – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare vindkraft och solenergi
Mats Tullgren – E.ON Värme, affärsutvecklingschef
Rikard Lehmann – Naturskyddsföreningen i Skåne, styrelseledamot
Maria Kylin – SLU Alnarp, Universitetslektor, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Juryns motiveringar till de tre finalisterna:

Eolus vind AB”Eolus vind är en viktig del av svensk vindkraftshistoria och har funnits med sedan tidigt 90-tal. De arbetar med allt från försäljning av andelar i vindkraftverk till storskaliga verk som täcker multinationella företags elanvändning. Varje år bjuder de in till ett välbesökt vindkraftsseminarium för att dela med sig av kunskap till alla som är intresserade.
”Region Skåne”Region Skåne har under en längre tid föredömligt drivit frågor inom energiområdet för långsiktigt hållbara lösningar. De nyligen upphandlade vindkraftverken, i syfte att täcka delar av egen elanvändning, visar att ord också går till handling. Genom sin satsning driver de på en hållbar framtid ur energisynvinkel.

”Vindval” Genom Energimyndighetens och Naturvårdsverkets projektet Vindval har flera bra syntesrapporter tagits fram om vindkraftens påverkan på djur, natur och människan. Kunskapen har spridits över hela Sverige och blivit en form av uppslagsverk för branschen. Flera forskare från skånsk akademi har medverkat i att ta fram materialet. Syntesrapporterna har dessutom lett till att kunskapen på andra ämnesområden har ökat, bland annat kunskapen om fladdermössens artrikedom.”

Vinnaren tilldelas ett exklusivt och specialdesignat diplom i bambupapper samt inträde till Skånes Energiting 2015. De två som blir hedersomnämnda får varsitt inträde till Skånes Energiting.

SEMINARIUM: SKATTEREDUKTION FÖR MIKROPRODUKTION AV FÖRNYBAR EL

Den 18e mars samlades nästan 100 personer från fastighetsbolag, energibolag och sol- och vindbransch för att lära sig mer om och diskutera utvecklingen på området och de nya skattereglerna för mikroproduktion av förnybar el.

Inbjudna experter berättade hur den nya skattereduktionen fungerar, hur elcertifikatsystemet fungerar för mikroproducenter samt gav en bred bild av handelsaspekten för solenergi och aktuellt läge för solenergi och vindkraft i Sverige och omvärlden.

Den 1 januari 2015 började skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el att gälla. Reduktionen innebär att producenter av förnybar mikroproducerad el får tillbaka 60 öre per producerad kWh som matas in till elnätet.

Seminariet väckte särskilt många frågetecken kring specifika regler kring momsregistrering och bostadsrättsföreningar, men klargjorde också hur reglerarna för mertalet kommer att fungera.

Presentationerna från dagen hittar du här.

Tid: 18 mars 2015

Plats:  E.ON, Carl Gustafs väg 1, Malmö

Programse PDF

Arrangörer: Skånes vindkraftsakademi, Solar Region Skåne och E.ON

SEMINARIUM: GRUNDKURS I VINDKRAFT (kvällstid)

Vill du lära dig mer om vindkraft? Då är du välkommen till en grundkurs i vindkraft där vi går igenom allt från ekonomi och påverkan till statistik och process.

Vi bjuder in allmänheten och andra intresserade till fyra tillfällen i Trelleborg, Örkelljunga, Helsingborg samt Eslöv.   

Tid: 4 tillfällen den 16/2, 17/2, 18/2, 19/2 kl. 17.30-19.30 (Trelleborg 17.00-19.00)

Plats:  Se mer information nedan

– Trelleborg 16 februari – Biblioteket, Astrid Lindgrens Allé, Trelleborg

– Örkelljunga 17 februari – Örkelljunga Utbildningscentrum, Kungsgatan 7

– Helsingborg 18 februari – Rådhuset, Helsingborg

– Eslöv 19 februari – Medborgarhuset, Södergatan 29, Eslöv

 Alla deltagare får broschyren ”ENKLAV” som sammanfattar utbildningen. Alla intresserade är välkomna. Ingen förkunskap krävs.

Arrangörer: Energikontoret Skåne och Skånes vindkraftsakademi i samarbete med Trelleborgs kommun, Perstorps kommun, Klippans kommun, Örkelljunga kommun, Helsingborgs stad, Eslövs kommun och Svalövs kommun.

PROJEKT: ENKLAV

Under hösten och våren 2014-2015 genomförde Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne projektet ENKLAV: Energi- och Klimatrådgivarnas Arbetsmaterial om Vindkraft. Totalt utbildades 134 personer från hela Skåne.

Läs ENKLAV-broschyren

Länkar källor och övrigt material

Resultat

Projektet ledde fram till:

 • Halvdagsutbildning för Energi- och klimatrådgivare i Skåne
 • 5 öppna träffar för allmänheten utspridda i Skåne med utbildningar i materialet
 • Sammanfattande handbok för Energi- och klimatrådgivare
 • Rapporter, länkar och övrigt material finns på www.ekrs.se

Bakgrund

Projektet ENKLAV leddes av Energikontoret Skåne och Skånes vindkraftsakademi. Det finansierades av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk och Region Skånes miljövårdsfond. Projektet hade sin bas i en identifierad kunskapslucka hos Energi- och klimatrådgivarna i Skåne som i sin tur har som uppgift att utbilda allmänheten i frågor som rör t.ex. vindkraft.

Finansiering

Projektet genomfördes med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond och Energimyndighetens Nätverket för Vindbruk

Mer information

Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi, anna.tibbelin@vindkraftsakademin.se

SEMINARIUM: GRUNDKURS I VINDKRAFT (DAGTID)

Fullbokad – vill du gå kursen vid ett senare tillfälle eller vara reserv? Maila anna.tibbelin@vindkraftsakademin.se

Vill du fräscha upp dina vindkraftskunskaper? Då är du välkommen till en grundkurs i vindkraft där vi går igenom allt från ekonomi och påverkan till statistik och process.

Tid: 30 januari kl. 9.00-11.30

Plats:  Helix, våning 1 (vänster), Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö

Anmälan: Senast den 26 januari via länken. Begränsat antal deltagare

Kostnad: Kostnadsfritt

Inbjudan (pdf) med program

Alla deltagare får broschyren ”ENKLAV” som sammanfattar utbildningen. Ingen förkunskap krävs.

Arrangörer: Skånes vindkraftsakademi i samarbete med Energikontoret Skåne

PROJEKT: VINDLÄGET

Under 2014 genomförde Skånes vindkraftsakademi projektet Vindläget.

Sammanfattning

Projektets mål var att kartlägga och ta fram informationsblad om vindkraft i alla skånska kommuner, samt att komplettera dessa blad med lättillgänglig och generell kunskap om vindkraft.

Genom projektet hoppades Skånes vindkraftsakademi kunna bidra till en djupare, och mer rationell/kunskapsbaserad dialog kring ev. nya vindkraftsetableringar i Skåne.

Projektet har uppnått resultatet och har spritt informationen över hela Skåne.

Resultat

Kartläggning: vindkraft har kartlagts och informationsblad har tagits fram för 31 av 33 skånska kommuner. Svalöv och Bromöllas kommuner har inte kartlagts då de höll på att ta fram nya översiktsplaner som kommer att påverka vindkraftsutvecklingen. Dokumenten hittar du här. 

Informationsblad: 10 informationsblad med lättillgänglig och generell kunskap om vindkraft har tagits fram. De behandlar dessa ämnesområden:

 • Statistik
 • Olika typer av verk
 • Ekonomi
 • Att bygga
 • Vinden spelar roll
 • Svåra ord
 • Påverkan på djurliv
 • Påverkan på människors intressen
 • Miljöpåverkan
 • Design och teknik

 Dokumenten hittar du här.

Spridning av resultatet till:

 • samtliga skånska kommuner
 • alla energi- och klimatrådgivare i Skåne
 • medlemmar i Skånes vindkraftsakademi (inkl. Region Skåne)
 • medlemmar i Solar Region Skåne (med intresse i vindkraft)
 • Länsstyrelsen
 • Klimatsamverkan Skånes styrgrupp
 • Energikontoret Skånes styrgrupp
 • Energikontoret Skånes nyhetsbrev
 • lantbrukare under Borgeby Fältdagar
 • energibranschen under Skånes Energiting
 • lantbrukare under två föreläsningar i Kristianstads kommun
 • Mötesplats Skåne i ”Energitältet”
 • Nätverket för Vindbruk (Energimyndigheten)
 • Nätverket för energieffektivisering i Skåne
 • Energikontor Sydost
 • Finns tillgängligt online på vindkraftsakademin.se

 

Bakgrund

Målgrupp för informationsbladen var främst framtida potentiellt närboende till vindkraftverk som kontaktas med samrådshandlingar, samt framtida potentiella vindkraftsägare som önskar sätta upp vindkraftverk i Skåne. Bägge behöver förstå deras egen, eller grannkommunens, översiktsplaner med tillägg på ett enkelt sätt innan de kan fördjupa sig.

Finansiering

Projektet genomförs med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond

Mer information

Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi, anna.tibbelin@vindkraftsakademin.se

JULMINGEL

Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne vill hälsa dig och dina kollegor välkomna på ett gemensamt julmingel! 

Tid: 16 december kl. 15.00 – (presentationerna varar till 16:00)
Plats: Våning 1, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö

Inbjudan (pdf)

Presentationer (pdf)

Med närmare nittio medlemsorganisationer och privatpersoner tror vi att eftermiddagen kan bjuda på ett intressant kunskapsutbyte och uppfräschning av vad som händer i respektive bransch. Verksamhetsledarna för Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne ger er en bild av vad som har hänt inom sol och vind, och hur nuläget ser ut.

Arrangörer: Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

ÅRSMÖTE

Välkommen på årsmöte! Eftermiddagen kommer att bjuda på ny kunskap, mingel och ge en inblick i föreningens arbete under det gångna året.

Tid: 8 oktober kl. 15.00-18.00
Plats: Mannheimer Swartling, Södergatan 22, 211 34 Malmö

Program och agenda

Motioner

Föredrag om småskalig vindkraft

Till årsmötet kommer en riktig expert på småskalig vindkraft: Lars Åkesson som arbetar med förnybar energi, men framför allt vindkraft, på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Göteborg.

Lars kommer att lära oss om historien, problematiken, ekonomin och möjligheterna med småskalig vindkraft.