Projekt:

Nyckelfärdiga vindkraftverk

Projektet Nyckelfärdiga pågick under verksamhetsåret 2015-2016 med syftet att ta fram en handbok för kommuner och regioner om upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk. Projektet genomfördes med stöd av Energimyndigheten: Nätverket för vindbruk.

Handbok för upphandling av nyckelfärdig vindkraft ver 2.0 (pdf)

Mer material från projektet finns under Nyckelfärdig vindkraft

ENKLAV

Projektet ENKLAV som pågick i Skåne under 2014-2015, fortsätter med nationell spridning av grundkurser i vindkraft för energi- och klimatrådgivare. ENKLAV-broschyren och annat material finns att hitta via www.ekrs.se. Projektet stöds av Energimyndigheten: Nätverket för vindbruk.

Aktiviteter:

26 april, Lund – Seminarium om vindkraft

Grundkurs i vindkraft (ENKLAV) på förmiddagen, och seminarium och presentation av Handbok för upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk på eftermiddagen. Avslutas med medlemsmingel!

Presentation av version 1.0 av Handbok för upphandling av nyckelfärdig vindkraft

14 juni,  Malmö – Utdelning av Skånes vindkraftspris på Skånes Energiting

Vinnare Skånes Vindkraftspris 2016: Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg.

Priset delades ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet Skånes Energiting, den 14 juni på Sankt Gertrud Konferens, Malmö.

Finalister Skånes vindkraftpris 2016

Anders Elmqvist, Serviceförvaltningen Malmö Stad

Har arbetat länge med Malmös arbete att öka andelen förnybar energi i kommunen. Anders är saklig, nyfiken och mycket kunnig och har brutit ny mark för att noggrant räkna på hur mycket förnybar el kommunen kan producera från olika energislag samt i sitt arbete med att planera investeringar i av kommunalt ägd vindkraft och solel i så väl egen regi som nyckelfärdigt. Anders är en god ambassadör för hur offentlig sektor kan arbeta effektivt för att bidra till produktionen av förnybar el i Sverige.

Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg

Arbetet med vindkraftsparken i Maltesholm påbörjades redan 2006 och har, trots många hinder på vägen, nu realiserats och är i drift under namnet Höge Väg, sedan början av 2016. Området där parken ligger är ur vindsynpunkt mycket gynnsamt och bidrar till att jord- och skogsbruk i området får en möjlighet att leva vidare.

IKEA

IKEA genomför en målmedveten satsning på vindkraft med målet att bli självförsörjande på förnybar el från vindkraft i norden. En av näringslivets stora och samtidigt en visionär och föregångare med hållbarhetsfokus.

Jury för Skånes vindkraftpris 2016

  • Stina Greberg, Affärschef E.ON Malmö
  • Maria Kylin, Universitetslektor SLU
  • Rikard Lehmann, Naturskyddsföreningen ordförande Länsförbundet
  • Joakim Nordqvist, Klimatstrateg, Malmö Stad
  • Lennart Wärmby, Regeringens Vindkraftsamordnare