Seminarium

Årsmöte & seminarium på tema vatten

October 25, 2023
12:45 –
16:00
Hur kan oväntade vattenresurser nyttjas på ett nytt och hållbart sätt och vad kan vi lära från de vindkraftsetableringar som redan gjorts till havs? Välkommen till seminarium på tema vatten och Skånes vindkraftsakademins årsmöte. Seminariet innan årsmötet gör ett djupdyk i vatten och bjuder på en vy över av vad som döljer sig kring vindkraftsfundamenten i Öresund samt hur vattenfyllda gamla gruvor kan hjälpa till att balansera elsystemet.