Seminarium

Från småskaligt till storskaligt: Hur säkrar skånska aktörer sin förnybara elproduktion?

October 25, 2022
10:30 –
12:00
När Skånes elpriser stiger och bristen på el begränsar industriers expansion, så ökar också intresset för att investera i förnybara energikällor. Hur kan verksamheter börja investera i förnybar el? För att svara på detta så arrangerar vi ett seminarium om hur skånska aktörer i Skåne säkrar sin tillgång till förnybar elproduktion, från elköpsavtal (PPA:er) till vindkraftssatsningar. Närvara digitalt eller på plats på Media Evolution i Malmö.