Seminarium

Innovation inom vindkraften!

March 5, 2019
11:00 –
12:30
Välkomna 5 mars för att lyssna på olika perspektiv på innovation inom vindkraftsområdet och för att vara med i diskussionen hur Energimyndigheten stöd ska leda till fler innovativa lösningar hos företagen.