Mingel

Julmingel: Samhällsplanering för förnybar energi

December 9, 2022
09:30 –
12:00
Energibrist och höga elpriser stundar inför vintern. Skånska kommuner söker nu frenetiskt efter sätt att minska elanvändningen och öka elproduktionen. Situationen kräver snabba åtgärder, men även ett strategiskt perspektiv – för även framtida år väntas höga skånska energipriser om inte fler insatser görs. Samtidigt förväntas Sverige inte uppnå 15 av sina 16 miljömål, medan det senaste valet förändrar riktningen i den svenska miljöpolitiken. Vi bjuder på seminarium och julfika för att svara på vad kommuner, planerare och arkitekter kan göra för att bidra till en ökad hållbar energiproduktion i Skåne. Plats: Wihlborgs Fastigheter, Malmö.