Seminarium

Skånes framtida energiförsörjning

October 27, 2022
13:00 –
14:55
Vad händer med energipolitiken efter valet? Vilken betydelse har elnätet för utbyggnaden av vindkraft i Skåne? Och hur kan vår framtida energiförsörjning se ut? Svenska Kraftnät planerar en storskalig utbyggnad av transmissionsnätet till havs, bland annat i Skåne. Den pågående energikrisen i Skåne, Sverige och Europa förnyar samtidigt intresset för vindkraften som en lokal, förnybar och relativt snabbuppförd energikälla. Välkommen till ett hybrid-seminarium om vad detta innebär för vindkraftens framtid i Skåne. (Seminariet är öppet för alla. 15:00 börjar Skånes vindkraftsakademis årsmöte som endast är för medlemmar.)