Studiebesök

Studiebesök: Offshore Center Bornholm

November 10, 2022
08:30 –
17:49
Affärsmöjligheterna kopplade till utvecklingen av havsbaserad vindkraft växer i Skåne. De stora investeringarna har långtgående lokala och regionala spridningseffekter. Hamnarna är nyckelaktörer vilket Trelleborgs Hamn tydligt visar på. Energivision Syd ger nu intresserade möjlighet att upptäcka marknadsmöjligheter och träffa företag som är verksamma inom vindkraftsindustrin på Bornholm. Hur kan olika verksamheter bli en del av näringskedjan? Vilka risker och möjligheter finns? Studieresan är kostnadsfri och det ingår förtäring/lunch i samband med studiebesöket. Arrangeras i samverkan med Trelleborgs Hamn, Energivison Syd, RISE och Skånes vindkraftsakademi.