Webbinarium

Vindbruk och jordbruk i konflikt?

August 31, 2021
15:00 –
15:45
Efter Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 8280-17 från 2018 har möjligheterna till vindkraftsetablering på jordbruksmark försvårats väsentligt. Nu har Mark- och miljööverdomstolen åter beviljat prövningstillstånd för samma projekt. Kommer målet att förtydliga vilka utredningskrav som ställs på sökanden vid lokalisering av vindkraft på jordbruksmark? Vindkraft och livsmedelsproduktion ställs mot varandra trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta att fungera och utvecklas.