Seminarium

Vindkraft till havs & regional näringslivsutveckling

January 22, 2019
15:00 –
17:00
Tisdagen 22 januari arrangeras tredje och avslutande seminariet i vår serie om havsbaserad vindkraft och regional näringslivsutveckling i Landskrona. Särskilt fokus lägger vi i detta samtal på hamnutveckling: Har svenska hamnar vad som krävs? Hur kan de rusta sig för en utbyggnad? Vilka uppsidor och vilka risker är viktiga? Vilken roll har en hamn för att utbyggnad av vindkraft till havs i Sverige öppnar upp möjligheterna för lokala och regionala företag i denna bransch?