Årsmötet kommer i år att ske digitalt. Anmälan till mötet görs här.

Här nedan finner ni dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020, årsredovisning samt revisionsberättelse, och valberedningens förslag.

Vänligen observera att det saknas en underskrift i årsredovisningen som har fastnat i posten. Vi kommer att komplettera underlaget och uppdatera sidan så fort den har kommit in.
Vi ber om ursäkt för detta och tackar för förståelsen.