Elsystem, elpris och havsbaserad vindkraft

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Havsbaserad vindkraftspark
Vi arrangerade tredje webbinariet i serien: Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? tillsammans med Energivision Syd 26 augusti 2021.

Det pågår full aktivitet till havs - många bolag som vill bygga havsbaserade vindkraftsparker. Det ser ut att vara det kraftslag som med potential för stor volym kan göra så att vi kan producera lika mycket el som vi använder i Skåne och därigenom också bidra till ett lägre elpris i prisområde 4. 
Se presentationerna här i efterhand:

Läs fler

intressanta

nyheter

Vindkraftverk vid en strand i Skåne

Ytterligare dom ger vindkraftsproduktion rätt att ta jordbruksmark i anspråk

Råbelöf_arise

Högstadieelever i vindkraftspark: “Jag har varit vid ett – men aldrig i ett”