Hallå där Johan Hammarqvist…

Intervju
…Kommunikationschef på Eolus Vind.

Ert årliga vindkraftsseminarium i Hässleholm har blivit väldigt populärt och ni lyckas få riktigt bra program – berätta lite om syftet med seminarierna?

Vårt huvudsyfte är att sprida ny och spännande kunskap kring omställningen till ett hållbart samhälle och att vara en mötesplats för olika intressenter med intresse för förnybara energi och miljöfrågor. Seminariet bidrar även till att befästa vår position som ett av de ledande företagen inom vindkraft i Norden. Det är en mångårig tradition att ha ett seminarium i samband med vår årsstämma och att lägga det i samband med årsstämman gör att de som är aktieägare i företaget också kan kombinera medverkan på stämman med att komma på seminariet.

Vilket tema har ni i år och vilka är höjdpunkterna anser du?

Årets röda tråd är att energirevolutionen är här. Att omställningen till ett förnybart energisystem är så stark globalt sett och att det förnybara nu på allvar konkurrerar ut miljöskadliga produktionsmetoder. Det är svårt att peka ut enskilda höjdpunkter då jag tycker att vi har ett program där de olika föreläsarna kompletterar varandra. Så jag avstår från att lyfta fram någon särskild punkt.

Eolus vind jobbar numera även internationellt – i vilka länder är ni störst utanför Sverige och var tror du finns störst potential framöver internationellt?

De länder som Eolus har mest fokus på för närvarande är Norge och USA. I båda dessa länderna finns projekt som Eolus pekat ut som prioriterade inom bolaget de kommande åren. USA är världens näst största marknad efter Kina och har fortsatt en betydande potential. I Norge har Eolus sitt hittills största tillståndsgivna projekt, Öyfjellet. Arbete med vindmätning och optimering av projektet pågår för närvarande

Ni har tidningen Nya vindar, hemsidan eolusvind.com, det årliga seminariet och årsstämman, samråd, mediakontakt och säkert många fler kommunikationsinsatser – hur ser ditt uppdrag som kommunikationschef på Eolus Vind ut?

Det är ett varierande och brett arbete som utöver det du nämner också inbegriper arbete med delårsrapporter, årsredovisning, framtagande av pressmeddelanden, eventuella invigningar och mässor samt sponsring.

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier