Hallå där Lars Braedstrup-Holm…

Intervju
…projektledare på ledningsstaben, Region Skåne, som projektleder och samordnar den svenska delen av Nordic Clean Energy Week. www.nordiccleanenergyweek.com är förmodligen igång nästa vecka!

Vad är Nordic Clean Energy Week?

Bakgrunden är att vårt Energidepartement pratade med den danska motsvarigheten i somras efter senaste ministermötena som var i Peking. Då kom de överens om att arrangera en Nordic Clean Energy Week 21-25 maj i ett format som inte gjorts innan någonstans. Vi är först på banan med detta initiativ. Tanken är att visa upp nordiska lösningar inom energisektorn där vi i mångt och mycket är ledande på många områden. Det blir i den veckan då ministermötena hålls och samma vecka är det Mission Innovation-möte på Malmö Live. På onsdagen. Dagen efter, på torsdagen är det CEM-möten som hålls i Köpenhamn.

Det är ett arrangemang som vi arrangerar tillsammans med Danmark. I Danmark är det en organisation som heter State of Green som samordnar på danska sidan och här är det Region Skåne. Det är såklart öppet för svenska aktörer att arrangera något i Danmark och vice versa. Egentligen är det de nordiska länderna som står som värdar för veckan. Det kommer inslag från Norge och Finland under veckan också.

Är programmet fullbokat redan?

Nej, det är det inte. Vi har fått in en del förslag så vi håller på att gå igenom och under första halvan av februari ska vi återkoppla till alla organisationerna. Vi har hjälp från experter från framförallt Energimyndigheten. Det viktigaste för oss är att det blir ett intressant program. Vi försöker undvika rena företagspresentationer. Vi tar in inspel som på något sätt är en idé eller lösning på omställningen.

Hur kommunicerar ni programmet till allmänheten?

Vi ska lansera en hemsida om några dagar som heter www.nordiccleanenergyweek.com som blir en gemensam hemsida med danskarna. Här finns all tänkbar information om vad som händer i veckan, både i Malmö och i Köpenhamn. Man kan också ta del av praktisk information om man önskar bidra om man aktivt delta. Om man till exempel som energiföretag vill arrangera ett seminarium under veckan. Det kommer också finnas information för besökare. Ambitionen är att det ska vara öppet för alla. Jag är ganska övertygad om att det blir många branscharrangemang, i viss mån är även allmänheten välkomna till vissa seminarier. Det kommer även ske en del aktiviteter på gator och torg. Vi kommer ha ett spår som handlar om Nordic Clean Energy Week för barn och unga, med olika tävlingar och inspel. Olika studiebesök kommer också arrangeras, exempelvis till Hyllie, Västra Hamnen men kan också vara till olika företag som exempelvis Alfa Laval och liknande. Det blir en blandning av aktiviteter, seminarier, föreläsningar, mingel. Framförallt i Malmö under tisdagen och onsdagen den veckan.

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona