Hallå där Fredrik Forslund…

Lillgrunds vindkraftpark till havs
…Platschef för Lillgrund och Utgrunden, Vattenfall. (Bilden är från siemens.com)

Hur mycket offshore vindkraft har ni på svenskt vatten?

Vi har Lillgrund (48 turbiner, 110 MW) samt Utgrunden i Kalmarsund (7 turbiner, 10,5 MW).

Vilka lärdomar har ni fått när det gäller dessa två parker?

Framförallt från Lillgrund som byggdes 2007 har vi lärt oss mycket som vi tar med oss vidare i nyare parker och drar nytta av. Hur man driver en park, planerar rent ekonomiskt m.m.

Går det att uppskatta hur många jobbtillfällen Lillgrund skapar? Vilka sorts jobb? Finns kompetensen ni efterfrågar?

Vi är 15 personer på heltid som sköter driften, sedan tillkommer övriga entreprenörer ca: 5 personer heltid/år. Vi har under lång tid haft ett gott samarbete med de KY-skolor i Sverige som utbildar med inriktning vindkraft samt att vi har tagit en del kunniga tekniker ifrån andra branscher och skolat in. Kompetens finns!

Vad krävs och när tror ni det kommer att bli aktuellt att bygga ut havsbaserad vindkraft i Sverige?

Vattenfall har några projekt som har tillstånd – svenska delen av Kriegers Flak, Trolleboda och Taggen – men sker det inget drastiskt så kommer tyvärr antagligen dessa tillstånd att gå ut innan parkerna byggs. Om anslutningsavgiften slopas så ser det väl lite ljusare ut i beräkningarna. Men det är tufft nu även för landbaserad vindkraft.

Hur ser ni på industrin och samarbetsförutsättningarna i Skåne generellt kring en eventuell framtida havsbaserad vindkraftsutbyggnad?

Jag tror nog det finns förutsättningar för att det ska skapas fler jobb för detta här. Kanske framförallt kring drift och underhåll där vi redan har en del. Fundamenten tillverkades i Polen medan turbin och transformatorstationen tillverkades i Danmark, sjökablarna tillverkades av ABB i Karlskrona.

Vilka andra aktörer är viktiga för er att samarbeta med? Hamnar? Industrier och företag? Finns samarbete idag kring detta?

Hamnar är så klart viktiga. Ser man exempelvis till projekten vid Kriegers Flak ligger Trelleborgs hamn väldigt bra till tillsammans, det finns givetvis hamnar i Danmark som också ligger bra till. Sen finns där projekt i Hanöbukten och i Kalmarsund också.

Där är många underentreprenörer som vi behöver. När det gäller drift och underhåll för Lillgrund har vi fått lösa mycket in-house. Skulle vi exempelvis hyra in ett danskt bolag så springer kostnaderna iväg ganska snabbt med traktamente och allt. Jag hittar mest utländska bolag annars som erbjuder tjänster som vi efterfrågar för driften.

Generellt känns det som om exempelvis Danmark är tjugo år före oss när det gäller vindkraft när det gäller att erbjuda olika typer av tjänster, allt från service till bladinspektioner och reparationer. Sedan är det alla olika leverantörer av reservdelar och många av dessa finns i Danmark.

Hur påverkas ni av att man bygger utmed Danmark och Tysklands kuster? Konkurrens?

Vattenfall vann budgivningen för danska delen av Kriegers Flak. De som utvecklar projekten på Vattenfall är från många olika avdelningar – där är danskar, tyskar, holländare, svenskar och engelsmän som jobbar med projektutveckling. Vi lär oss hela tiden som man tar med till nästa projekt och gör det ännu bättre. Det är bara positivt att Danmark och Tyskland bl a bygger ut havsbaserad vindkraft – när det gäller driften så får vi fler serviceföretag i närområdet som vi kan använda.

Vattenfall har just nu en dialog med hamnar i närområdet i planeringen för den danska delen av Kriegers Flak.

Hur bevakar ni frågan? Hur håller ni er ”redo”?

Jag har ingen större insikt där. Men där finns en kommunikationsavdelning som säkert har löpande dialog med politiker och andra stakeholders. Vi tar emot studiebesök och kan påverka därigenom. Havsbaserad vindkraft har framtiden för sig! Och med de förutsättningar som finns i östersjön där det är lägre vattendjup, lägre salthalt, gynnsammare sjö (mindre vågor/dyningar) så kommer det att byggas mer vindkraft när de ekonomiska förutsättningarna finns!

Skånes vindkraftsakademi’s sommaravslutning blir i år en båttur till Lillgrund 22 juni – läs mer här, fåtal platser kvar!

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier