Hallå där Pascal Rubin…

Intervju

…produktutvecklare på det innovativa Lundabolaget Winfoor.

Vad gör Winfoor?

Winfoor är ett innovativt bolag i Lund som utvecklar en ny typ av rotorblad för vindkraft, så kallad Triblade. Det är ett fackverk som utgör den bärande strukturen i rotorbladen och fördelen med detta jämfört med traditionella rotorblad är bland annat att man kan minska vikten upp till 80 % genom att använda mindre material. Detta kan möjliggöra större rotorblad än vad som finns idag och att vi kan reducera kostnaden med 60 %. Dessutom underlättar denna struktur kommande underhåll eftersom den är modulär – det är enklare att byta ut eventuella defekta delar exempelvis.

Vi är fem personer direkt knutna till bolaget men totalt mellan tio och femton personer varav många forskare från universitet. Vi samarbetar med Marström i Västervik som gör komposit och har väckt stort intresse bland vindkraftsproducenter. Flera centrala tekniska lösningar är patent pending – skyddad för att vi har ansökt om patent.

På sikt ska vi tillverka våra egna blad och kommer att kunna göra dem väldigt stora. Ett mål är att bygga dem upp till 90 meter i diameter till en början – gör man dem exempelvis 250 meter i diameter så hade verket kunnat producera 20 MW! Just nu håller vi på med en pilot, en prototyp på 22 meter i diameter, med hjälp av EU-finansiering som startar nu i september och kommer att byggas och testas under två år framöver. Med sådana piloter kan det förhoppningsvis sedan gå snabbt att locka investerare!

Vad kan detta innebära när det gäller exempelvis havsbaserad vindkraft?

Många av fördelarna med innovationen gäller även för vindkraft till havs i största grad! I och med att det krävs mindre material, lägre vikt och att de är modulära så behöver man inte lika stora båtar vid installation exempelvis – det gör det mycket mer kostnadseffektivt. Vidare att strukturen möjliggör större rotorblad än dagens är också väldigt intressant till havs.

Vilka utmaningarna har Winfoor?

Dels är det ju att få finansiering så att vi kan fortsätta utveckla produkten, dels också att påverka beslutsfattare och opinion kring vindkraft generellt. Där är en stor fördel att ha den till havs där den generellt möter mindre motstånd och är längre från bostäder.

Pascal Rubin kommer till Skånes vindkraftsakademis årsmöte 13 oktober och berättar om Winfoor och deras Triblade – se programmet och anmälningslänk här!

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier