Hallå där Cecilia Thapper…

Intervju

…nyvald ordförande i Skånes vindkraftsakademis styrelse.

Vilken roll tycker du att föreningen fyller detta kommande år?

Det har en varit ett tufft läge för vindkraftsbranschen de senaste åren till följd av låga elpriser i kombination med låg ersättning för certifikat för förnybar elproduktion. Det har vänt upp och ner på förutsättningarna att såväl bygga ut som att driva befintliga anläggningar för produktion av el; oavsett energislag. Detta fick oss som förening att verkligen tänka igenom vad vår roll är och om vi fortfarande behövs. Föreningen bildades utifrån ett behov att öka den sakliga dialogen och kunskapsutbytet inom vindkraftsområdet, för att försöka minska det polariserade läge som ibland uppstått kring vindkraftsetableringar och värna om att fler aspekter – miljömässiga, sociala, visuella, tekniska och ekonomiska – vägs in vid projektering och beslut om ny vindkraft. I kölvattnet av detta har ett par frågar seglat upp som prioriterade för oss att arbeta med just nu; re-powering och havsbaserad vindkraft. Vilka är hindren och möjligheterna för att byta ut äldre, befintliga verk till nya verk med högre effekt, så kallad re-powering, och vad är potentialen för att öka vindkraftsproduktionen i Skåne utan att ta ny mark i anspråk? Havsbaserat vindkraft är en annan högaktuell fråga, med stor potential och nya utmaningar än landbaserad vind. Här finns också gränsfrågor mellan länder att ta hänsyn till; vindkraftsparker som byggs på danskt och tyskt vatten kan också påverka skånska kommuner visuellt och aktörers möjligheter att etablera och utforma parker på svenskt vatten. Vi arbetar också med att stödja kommuner att utveckla sin planering kring vindkraft, vilket är en nyckelfråga för att arbeta effektivt med föreningens uppdrag.

Vill du säga något generellt om nyvalda styrelsen?

Styrelsen består av många kompetenta och engagerade personer från olika branscher och olika relation till vindkraftsfrågan. Det är viktigt och borgar för att vi kan ha en bra dialog och bevakning av vad som händer på vindkraftsområdet i ett brett perspektiv.

Du har varit med tidigare i vindkraftsakademins styrelse, berätta!

Energikontoret Skåne var en av flera organisationer som var med och grundande föreningen 2009 och jag valdes in i styrelsen som representant för min arbetsgivare redan 2010. Under åren 2010-2016 har jag hunnit med att vara ledamot, kassör och ordförande, så det gör mig till en av veteranerna i styrelsen.

Vad gör du annars i ditt jobb på Energikontoret Skåne?

Jag jobbar som strateg. Det innebär att jag är med och identifierar nya sakfrågor och aspekter kring energi för oss att arbeta med och hittar finansiering till dessa verksamheter. Jag är för närvarande ansvarig för vårt pågående arbete kring industriell symbios, som är ett område där vi ser ökade insatser framåt. Jag sitter också i Solar Region Skånes styrelse och stöttar genomförandet av våra solenergiprojekt.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!