Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen till seminarium på tema vatten och Skånes vindkraftsakademins årsmöte

När: kl. 13-16 den 25 oktober

Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a Malmö

Anmälningslänk

Hur kan oväntade vattenresurser nyttjas på ett nytt och hållbart sätt och vad kan vi lära från de vindkraftsetableringar som redan gjorts till havs? Seminariet innan årsmötet gör ett djupdyk i vatten och bjuder på en vy över av vad som döljer sig kring vindkraftsfundamenten i Öresund samt hur vattenfyllda gamla gruvor kan hjälpa till att balansera elsystemet.

Hur en nedlagd gruva kan balansera elförsörjningen
Koncept för pumpkraft i ett öppet dagbrott

Maria Säfström från företaget Mine Storage berättar om hur pumpkraft kan hjälpa till att stötta det svenska elnätet och vara ett sätt att lagra överskottsel från vind- och solkraft. För att göra det använder de nedlagda gruvor. Mine storage planerar för en lagringsanläggning på 60-80 MWh i Vånga utanför Kristianstad. Lagringsanläggningen kan bli en väsentlig pusselbit i elprisområde 4 och bidra till ett mer stabilt och motståndskraftigt energisystem.

Hur ser det ut på havsdjupet vid Öresundsbropelarna och vindkraftsparken Lillgrund?

Swedish Coast and Sea Center är en ideell förening vars vision är att uppnå ekologiskt hållbara hav och kuster med ett väl bevarat kulturarv. Man har bland annat genomfört dykningar vid Öresundsbropelarna och vindkraftparken Lillgrund. Kjell Andersson är en av dykarna som medverkade och han berättar om vad man ser under vattnets yta och hur detta kan vara av intresse för kommuner, myndigheter och företag. Kan man bygga i havet och åstadkomma konstgjorda rev? Hur ser det egentligen ut vid Öresundsbropelarna och vindparken Lillgrund? Vilka lärdomar kan vi dra från dessa etableringar för framtida nyttjande och skydd av Öresunds havsresurser?

Handlingar

Verksamhetsrapport 2022-2023

Årsredovisning

Valberedningens förslag

Program och dagordning årsmöte 2023

Revisionsberättelse

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier