Offshore vindkraftsprojekt kring Skåne just nu

Nog vore det en fin julklapp om mer energiproduktion kunde etableras i syd, tänker troligen många i södra Sverige i vinter. För att tillföra mycket effekt i elsystemet så är det främst havsbaserad vindkraft som är möjlig att bygga i närtid i Skåne. Det tar bara några år att bygga klart en havsbaserad vindkraftspark efter tillstånden är på plats - och flera havsbaserade vindkraftsprojekt arbetar just nu för tillstånd.

Med denna sammanställning önskar Skånes vindkraftsakademi en god jul och gott nytt år åt alla medlemmar och läsare!

Arkona, Skåne Havsvindpark och Triton är tre projekt som söker tillstånd inom samma område till havs, 22 km söder om Ystad.

  1. Arkona: Projektet av Eolus Vind är just nu i samrådsfasen för tillstånd i Sveriges ekonomiska zon. 5 TWh årsproduktion. 
  2. Skåne Havsvindpark: Medan försvaret motsagt sig till parken av Ørsted så fick det i december positivt besked av Länsstyrelsen, som skickar projektet vidare till regeringen för beslut. 5 TWh årsproduktion. 
  3. Triton: Projektet av OX2 har börjat arbeta med samråd kring anslutning av vindparken via kraftledningar, som kan läggas på landsträcka samt till havs inom Sveriges ekonomiska zon. 5 TWh årsproduktion.

 

Det finns även ett flertal projekt på gång på andra platser. Som referens så ligger hela Skånes nuvarande elbehov på cirka 13 TWh/år.

4. Blekinge Offshore: Efter originalprojektet fick nej av regeringen i 2016 så har projektet omarbetats och ansöker sedan 2021 om tillstånd i ny tappning. 3 TWh årsproduktion.

 

5. Sjollen: Planeras i Öresund i vattnet utanför Malmö stad och Kävlinge kommun, med mycket diskussioner i media under 2021. 3 TWh årsprodukton.

 

6. Sydkustens Vind: Projektet av Kustvind är lokaliserat i området utanför Trelleborg som pekats ut som intresseområde för vindkraft i den nationella havsplanen. 2 TWh årsproduktion.

 

7. Stora Middelgrund: I oktober 2022 sade Länsstyrelsen i Halland nej till projektet vilket fick Vattenfall att ansöka om ett redigerat tillstånd för färre men högre turbiner. 5-3.0 TWh årsproduktion.

 

8. Kattegatt-Syd: Medan Stora Middelgrund stötte på motstånd så fick detta ett ja från Länsstyrelsen i Halland, och går därför vidare till miljöundersökningar inför detaljplanearbetet. Storlek ej fastställd.

 

9. Kriegers flak: Projektet som drivs av Vattenfall har i 2022 fått förnyat tillstånd av regeringen för att expandera vindkraftsparken på tyska sidan av gränsen till den svenska sidan. Investeringsbeslut väntas 2025. 6 TWh årsproduktion.

 

10. Vindkraft Valgrundet: Projektet av Valgrundet Offshore AB avses placeras i territorialvattnet utanför Landskrona kommun, och projektören genomför kvartalssamråd och initierar ESBO-samråd under första halvan av 2023. Man arbetar just nu med en miljökonsekvensbeskrivning till 2024. 1.5 TWh årsproduktion.

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier