Stamnät och vindkraft går till havs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

30 november arrangerade vi ett webbinarie tillsammans med Energivision Syd och RISE om Svenska Kraftnäts nya uppdrag att bygga ut stamnätet i havet och om havsbaserad vindkraft.
Vårt elsystem står inför stora förändringar. Vindkraften är billigast att etablera och ser ut att bli näst största kraftslaget i Sverige redan om tre-fyra år. Svenska Kraftnät har fått nya instruktioner av Regeringen om att bygga ut stamnätet i havet och har fått in ansökningar på mer än 450 TWh för havsbaserad vindkraft - att jämföra med de 140 TWh vi idag använder i Sverige.
Vad innebär det att stamnätet byggs ut i havet? Vilken potential står havsbaserad vindkraft för?
 

Här kan ni ladda ner presentationerna:

Svenska Kraftnäts nya uppdrag att bygga ut stamnätet till havs - Kristian Lilliesköld, Utredningssamordnare havsbaserad vindkraft, Svenska Kraftnät

Havsbaserad vindkrafts roll i vårt framtida elsystem - produktion och potential - Stefan Ivarsson, Enhetschef inom förnybar energi & Mats Goldberg, Project Manager, RISE - Research Institutes of Sweden

Läs fler

intressanta

nyheter

Vindkraftverk vid en strand i Skåne

Ytterligare dom ger vindkraftsproduktion rätt att ta jordbruksmark i anspråk

Råbelöf_arise

Högstadieelever i vindkraftspark: “Jag har varit vid ett – men aldrig i ett”