Vindbruk och Jordbruk i konflikt?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vindkraftverk i Skåne
31 augusti arrangerade vi ett webinar med rubriken Vindbruk och jordbruk i konflikt? Se presentationer och inspelning här nedan.

Efter Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 8280-17 från 2018 har möjligheterna till vindkraftsetablering på jordbruksmark försvårats väsentligt. Nu har Mark- och miljööverdomstolen åter beviljat prövningstillstånd för samma projekt. Kommer målet att förtydliga vilka utredningskrav som ställs på sökanden vid lokalisering av vindkraft på jordbruksmark?
Vindkraft och livsmedelsproduktion ställs mot varandra trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta att fungera och utvecklas.

Läs fler

intressanta

nyheter

Vindkraftverk vid en strand i Skåne

Ytterligare dom ger vindkraftsproduktion rätt att ta jordbruksmark i anspråk

Råbelöf_arise

Högstadieelever i vindkraftspark: “Jag har varit vid ett – men aldrig i ett”